19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo.

Från landsbygden.

VAMLINGBO, 14 aug.
Södra distriktet av Gotländska missionsförbundet höll sitt halvårsmöte missionshuset härst. förliden söndag. Förmiddagens möte upptog tal av pastor Häggström över dagens episteltext, samt av hr A. Lövberg från Havdhem över evangelietexten i Luk. 19: 41 —47. Mellan de båda vittnesbörden sjöng systrarna Vessman en sång: »Varje själ har sjn väg att gå».
På eftermiddagen inledde hr. Per Olsson mötet med att läsa Joh. 10: 27-30. Hr A. Lövberg talade över Hebr. 4: 12-13 och pastor Häggström talade till sist över Hebr. 3: 12-19. Under middagsrasten hölls ett styrelsesammanträde varunder beslut fattades att göra en del förbättringar å predikantbostället i Burgsvik. För den rika undfägnad vi åtnjöto såväl under middagsrasten som efter mötets slut säga vi deltagare ett hjärtligt tack.
Till griftero fördes stoftet efter fru Katarina Olofsson, Kvarna, den 9 aug. Sedan släkt och vänner och medlemmas av friförsamlingen, som den döda tillhört i 43 år, slamlats i sorgehuset och kaffe serverats, samlades alla omkring kistan. Tal hölls av pastor J. O. Häggström över Ps. 16: 5-6 och sång utfördes. Jordfåstniln`
över förrättades å kyrkan av kyrkoherde Robert Bohlin efter liktal och sång. Vid graven hölls tal av friförsamlingens ordr. ,Efr. Larsson och verser lästes av pastor Häggström varjämte sång utfördes. Därefter samlades begravningsgästerna i sorgehuset till middag.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191