19280816 - Från sjön.

Från sjön.

London, 15 aug. (TT:s Radiostation.) Ombor på norska ångaren »Anna- vore» om 3,325 ton, liggande i docka i Londons hamn, utbröt i går en svårartad eldsvåda i lastrummet. På grund av att lasten bestod av ytterst brännbar ämnen kunde sprutorna, trots att tjugo stycken inom kort voro i verksamhet, icke hejda eldens framfart, utan man måste sätta fartyget under vatten. ångaren ligger nu med kölen på dockans botten och däcket nästan i jämnhöjd med vattenytan.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191