19280816 - Passagerarelista.

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn d. 15 aug.: Överstelöjtnant Blauberg, major Norström, Ståhle, 2 st., professor Wedekind, doktor Åberg med familj 6 st., doktorer Fucks, Jonsson med fru. herrar Johansson, Hultgren, Norrbane, Gustafsson, Nygren, Nilsson med fru. Hultgren, Noveau, Pettersson, Nilsson. Rådström, Norsell, Lundgren, Eriksson, Andersson, Holmquist, Freeeman; fruar Weström, wennersten, Johansson, Andersson; fröknar Welander, Gustafsson, Negre, Andersson, Norsell. Sjögren, Rundby, Hoffman, Sevald Andersson, Gustafsson, Fredriksson, Johansson. Thimgren, Öhlund Sjöberg, Rådström, Siltberg, Ronander, miss Johansson, Bremis, Schweider.Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191