19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion.

Fastighets- & Lösöreauktion.

Lördagen den 25 innevarande augusti från kl. 11 f. m. kommer genom offehtlig auktion hos Axel Lingvall Änge i Buttle att försäljas 14 st. goda mjölkkor av vilka en del nyligen kalvat och en del stå kalvfärdig.
Vid sam tillfälle utbjudes till försäljning 89/512 mtl. Änge i Buttle dels i mindre lotter och dels i sin helhet.
Fastigheten som är bra bebyggd består av ca 60 tnl. åker och
90 tnl. skogsmark och säljes med växande gröda att genast tillträdas.
Prövningsrätt förbehåller. Godkände inropare av lösegendom erhålla
betalningsansrtåadtill den 1 mars 1929. Får fastigheten tillkännagivas villkoren före utropet.
Roma i augusti 1928.
Elof Hansson.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192