19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten

Förste provinsialläkaretjänsten

i Gotlands län och därmed förenade provinsialläkaretjänsten i Visby distrikt uppehålles under tiden 26 aug. —3 okt. av regementsläkaren E. Th. Fries härstädes.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192