19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken.

Undersökning av fornlämningar i Burs socken.

Artisten Ture Carlson i Visby har av riksantikvarien förordnats att undersöka och kartlägga vissa fornlämningar och tillvarataga eventuella fynd vid Flors gård i Burs socken.
Samtidigt har hr Carlsson förordnats att undersöka och kartlägga fornlämningar vid Binge och vid Ringorre i Alva socken, vilka fornlämningar lära hotas av förstörelse. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192