19280817 - Från landsbygden. Anga.

Från landsbygden.

ANGA, 15 aug.
Bärgningen av rågskörden har i dag påbörjats inom vår socken. Redan förra lördagen skuro vi vår råg. Sannolikt var det den första rågen för denna säsong, som då föll för lien här på ön. Den ostadiga väderleken tillåter oss inte att låta rågen länge stå i skylar. Dessutom är nog en del lantbrukare beroende av väd för höstsådden.
Skolan har i dag tagit sin början inom socknen. Som det är inskrivning vartannat läsår, ha i år inga nya elever tillträtt skolarbetet vid denna termins början.Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192