19280818 - Prinsparet Bernadotte

Prinsparet Bernadotte

avreste åter härifrån i går efter sin vistelse å Fridhem. Då Ang. Drotten med prinsparet ombord lade ut från kajen, utbringade K. F. U. M:s förbundssekreterare, fil. mag. H. Cedergren, ett leve för detsamma, vilket kraftigt besvarades av de å kajen församlade.Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193