19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen.

Statsbidrag till komiska statiönen.

K. m:t har för budgetåret 1928-1929 tilldelat kemiska stationen i Visby statsbidrag med 6,000 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Augusti 1928
N:r 193