19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson.

Att Herren Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår älskade fader f. d. Hemmansägaren Jakob Petter August Pettersson, som hastigt avled i sitt hem vid Petarve i Sanda måndagen den 20 aug. 1928, i en ålder av nära 88 år, sörjd och saknad av oss, syskon, barnbarn samt släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Petarve i Sanda den 20 augusti 1928.
Edla och Leonard Pettersson.

Sv. Ps. 667, 1 vers.Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195