19280820 - Tack. J. O. Levander.

För all vänlighet som visats vår käre make och fader
J. O. Levander
under hans sjukdom, samt för allt deltagande, den rika blomstergärden och hedersbevisningen vid hans bår, frambära vi härmed till alla vårt varma tack.
Björke den 20 aug. 1928.
GERDA LEVANDER.
Martha.Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1928
N:r 194