19280822 - Död. Maria Charlotta Allard.

Vår kära uppoffrande mor Maria Charlotta Allard lämnade oss idag i en ålder av 82 år.
Sörjd och i ljust minne bevarad av oss, barnbarn och barnbarnsbarn.
Örebro den 16 aug. 1928.
Barnen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196