19280822 - Kronan efterskänker danaarvet?

Kronan efterskänker danaarvet?

Kammaradvokatfiskalsämbetet har till k. m:t överlämnat av skomakaren Carl L. Larsson i Medebys gjord ansökan om efterskänkande av kronans rätt till danaarv efter änkan Olivia Maria Elisabeth Östergren från Medebys i Ekeby socken. Han har framhållit, att hon testamenterat sin kvarlåtenskap till hans numera avlidne fader, vilket testamente dock ej bevakats. Då kvarlåtenskapen rätteligen utgör danaarv, har ämbetet gjort anspråk därpå. Behållningen utgör en fastighet av mycket ringa värde och torde enligt ämbetets åsikt för kronan ej spela någon som helst ekonomisk roll medan den har stor betydelse för Larsson, som befinner sig i mycket små omständigheter. Även länsstyrelsen i Visby och landsfiskalen E. Viberg tillstyrka framställningen. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196