19280822 - Sjuttio år

Sjuttio år

fyller om fredag tandteknikern Aug. Johansson i Sanda.Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196