angfartyget_hansa-1899.jpg

19280822 - 50 år

50 år

fyller i morgon den 23 d:s lantbrukaren C. H. Wahlén, Koparve i Lärbro, och den 25 aug. fyller nämdeman John Ström, Gerungs i Rute, 50 år.Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196