19280822 - Å exekutiv auktion

Å exekutiv auktion

har i dag inför överexekutor arbetaren Karl Petterssons fastighet härstädes försålts till gästgivaren Elof Hansson i Roma för ett belopp av 5,405 kr. Fastigheten var saluvärderad till 5,000 kr.Gotlands Allehanda
Onsdagen 22 Augusti 1928
N:r 196