19280823 - Till vikarierande lärare

Till vikarierande lärare

vid folkskolan i Björke under höstterminen har bland 118 sökande antagits folkskolläraren Sven Wiklund, Åmots bruk.Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197