19280823 - Från landsbygden. Björke.

Från landsbygden.

BJÖRKE, 21 aug.
Ett omfattande omändringsarbete å skolan och lärarebostäderna invid härvarande sockenkyrka har under sommaren pågått. Arbetet utföres av byggmästare Bergström i Hemse. Bl. a. har centraluppvärmning inletts och lägenheterna samt lärosalarna i ö. väsentligt moderniserats.Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197