19280823 - Från landsbygden. Näs.

Från landsbygden.

NÄS, 20 aug.
Jordfästning av stoftet efter framlidne Thomas Norrby i Drakarve förrättades härstädes i fredags. Under livstiden har han bl. a. även tjänat med evangelisk predikan.Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197