19280823 - Från landsbygden. Hogrän.

Från landsbygden.

HOGRÄN, 21 aug.
Skolorna togo i går sin början inom socknen. Nybörjarna i småskolaga voro i år sju till antalet.
Bekymmersamt ter sig utsikten f. n. för skörden. Ännu trots halvlider augusti månad står rågen omogen. Vetet behöver ännu minst tre veckor stark sol för att hinna sätta korn och mogna. Vårsäden synes ha långt kvar tills mognad sker. Av denna gröda torde inte allt komma att kunna inbärgas i moget skick. På ett och annat ställe har den gamla potatissjukan, som yttrar sig i torröta å knölarna, börjat uppträda. Det har sagts, att sjukan kan hämmas genom att skära bort blasten.
Ans av höstsädesjordarna pågår litet varstädes. Till utsäde torde i år den gamla säden komma att få användas. Det är sällsamt att inte få mognad skörd före utsädestidens ingång. En äldre lantbrukare sade i dag: Nu är rötmånaden slut, och det brukar vara under denna tid, som säden mognar. Hur skall det månne bli i år, när säden ännu i stor utsträckning står omogen?Gotlands Allehanda
Torsdagen 23 Augusti 1928
N:r 197