19280824 - Auktionsuppbörd.

Auktionsuppbörd.

Likvid för skogsauktion hos Joh. Jakobsson, Westlaus i Burs emottages därstädes lördagen den 1 sept. från kl. 5 e. m.
Burs den 21 aug. 1928.
Wilh. Jakobsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198