19280824 - Väghinder.

Väghinder.

På grund av ombyggnad av en brotrumma är allmänna vägen från Eksta kyrka förbi Kvie gård i Eksta till västra landsvägen avlyst från trafik från och med måndagen den 27 augusti till och med lördagen den 1 september. Vägfarande kunna under tiden i stället använda allmänna vägen förbi Bopparve och Bunge gårdar i Eksta.
På grund av framdragande av en rörledning är allmänna vägen mellan Barlingbo järnvägsstatjon och vägen Endre kyrka-Sylfaste anhalt avlyst från trafik måndagen den 27 augusti, då vägfarande kunna använda någon av vägarna genom Ekeby eller Follingbo socknar. För lättare hästskjutsar kommer en provisorisk väg att anordnas förbi arbetsstället.
På grund av omläggning av en bro är allmänna vägen mellan Sanda kyrka och vägskälet Eskelhem-Västergarn avlyst från trafik från och med måndagen den 27 augusti till och med lördagen den 1 september. Vägfarande kunna under tiden i stället använda vägen genom Klinte och Västergarn.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198