19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig.

Visbytullen hade ögonen med sig.

Visbytullen upptäckte härom dagen att finska ångaren von Döbeln, som då låg i härvarande hamn, hade ombord ett kvinnligt köksbiträde, som enligt efterlysningar häftade i skuld för oguldna smuggelböter till svenska kronan. Som båten emellertid kom från stockholmska farvatten, måste man emellertid först efterhöra, om man icke redan där uppe, bekommit bötesbeloppet. Det befanns, att hon där gått oantastad, och följden var att Visbytullen efter en del om och men tänkte lägga beslag på kvinnan, som av 125 kr. ådöma böter ännu hade 75 kr, kvar att betala. Den förseelse, varför dessa böter utdömts, hade icke begåtts å ångaren von Döbeln, men befälhavaren å denna erlade dock den felande summan, och kvinnan fick sålunda medfölja ångaren, då denna igår fortsatte resan.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198