19280824 - Från landsbygden. När.

Från landsbygden.

NÄR, 23 aug.
I Rikvide missionskapell var i söndags afton en tilltalande sånggudstjänst anordnad av G. M. U;s kommitté. Föredrag hölls därvid av pastor Karl Johansson från Sanda. För sången svarade Sanda kristliga sångförening. Under dagen hade samma förening konserterat i Garda och Lau samlingslokaler. överallt var publiken talrikt församlad.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198