19280824 - Från landsbygden. Källunge.

Från landsbygden.

KÄLLUNGE, 24 aug.
Källunge J. U. F. anordnar hembygdsfest i bygdegården, om söndag, då man särskilt tingat på vackert väder, enligt vad kommitterade meddelar. Programmet upptager bl. a. föredrag av föreståndarinnan vid Hemse folkhögskola Gertrud Nordling, som kommer att tala över ämnet Kvinnan och sabbatsfirandet i våra allmogehem. Tal kommer vidare att hållas av agronom Broander och korum förrättas av kyrkoherde Nygren i Barlingbo. Vidare blir det deklamation samt musik av Bäckstädetrion. Det blir naturligtvis folkvandring till Källunge på söndag.Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1928
N:r 198