19280827 - Lösöreauktion.

Lösöreauktion.

Onsdagen den 29 innav. augusti från kl. 11 f. m. kommer att vid Gotlands sjukhem vid Kopparvik försäljas diverse möbler såsom 2 soffor, tvättkommoder, blombord, 3 gungstolar, handsymaskin, järnsängar, korgstolar, fotogenkamin och lampor, kakelugnsskärmar, 2 större och mindre kamin, en Bolinders kokspis, 1 kakelugn, 3 rullstolar, stopptäcken m. m. Godkände köpare erhålla 2 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den blivit till fullo betald.
Visby den 25 aug. 1928.
Karl Dassow.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200