19280827 - En ringmärkt fiskmås

En ringmärkt fiskmås

nedsköts i går i Follingbo. Omkring ena benet hade fågeln en aluminiumring, varå lästes: Tartu 1813. Estonia universitas.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200