19280827 - Hemse.

Hemse.

Apoteket.
Apotekaren Charles Hansson i Stockholm har återkallat sin ansökan till personliga privilegiet å apoteket i Hemse. (H. B.)

Tillstyrkt låneansökan
K. befhde tillstyrker Hemse kommuns å kommunalstämma den 5 sistlidna maj fattade beslut att hos k. m:t anhålla om tillstånd att för uppförande av bostad åt provinsialläkaren i Hemse distrikt upptaga ett lån å 17,000 kr. att återbetalas på tio år.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200