19280827 - Från landsbygden. Vänge.

Från landsbygden.

VÄNGE, den 25.
En angenäm och underhållande bröllopsfest, rik på både stämning, allvar och skämt, firades den 18 och 19 dennes i en naturskön omgivning vid Nickarve i Vänge, då lantbrukare Fredrik Häglunds dotter Vilma sammanvigdes med lantbrukaresonen Axel Johansson, Hägvalds. Brudgummen med följe mötte sin brud i bröllopsgården, varifrån de med uppvaktning, anhöriga och övriga gäster i de många bilarna färdades till det åldriga templet, i vars kor särskilt för dagen myckat med blomster och grönska, vigseln förrättades av prosten Emil Kahl, som efter densamma till de nygifta talade varmt och vackert manande och lyckönskande. Omakfulla äreportar och väna björkalleer prydde brudparets väg. I bröllopsgården förflöto timmarna snabbt, tack vare främst bruttbonden, folkskollärare Emil Dalström, Grötlingbo. Under hans ledning och medverkan improviserade Vänge musikförening (stråkorkester) små värdefulla konserter liksom ock Vänge sångkör och en manskör. Bröllopsgladjen nådde sin kulmen andra dagens afton, då funktionärerna vederbörligen avhurrades och »hissades». Som värd och värdinna tjänatgjorde lantbrukare Henrik Olson, Häg- och folkskollärarinnan Ada Booberg. Bröllopsaftonen infann sig den sedvanliga åskådareskaran, som stillsamt och värdigt hyllade brudpar och uppvaktning med hurrarop och bröllopssalut, vilket sisträmde även gav kyrkofädren en förnämlig prägel. Ett vackert fyrverkeri avbrändes. Som bruttöverska fungerade fru Gretas Svensson, Stånga, och som tärnor och marskalkar Ingeborg Andersson—Thomas Thomsson, Helga Johansson—Olov Haglund, Inga Larsson—Henry Jakobsson, Astrid Jakobsson—Erik Vestergren, Elsa Bergvall—Anshelm Söderberg, Annie Hägg—Ragnar Pettersson, Getrud Jakobsson—Erik Sandström, Gerda Haglund—Lennart Pettersson, Esla Sällström—Verner Svensson, Delila Östman—Oskar Vettegström, Berta Jakobsson-Ture Johansson, Signe Lagergen—Emil Johansson. Brudnäbbar vore Eva Sjögren—Sven Klintström.Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200