19280828 - Från landsbygden. Tofta.

Från landsbygden.

Tofta, 27 aug.
Ett större ungdomsmissionsmöte hölls i går i Gnisvärd. Förmiddagsmöte hölls i går i Gnisvärd. Förmiddagsmötet inleddes av pastor Carl Nyström från Hogrän med läsning av Joh. ev. 15: 1-8. Vidare beslöts att för vintermånaderna kalla en evangelist från fastlandet. Nästa möte, som är gemensamt för Mästerby, Hogräns och Roma kristl. ungdomsföreningar, skall hållas i Roma missionshus söndagen den 23 oktober.
Mötet fortsatte kl. 3 e. m. med inledningsord i 67 psalmen i Psaltaren av Edw. Wallin, Mästerby. Ungdomssekreterare Er. Lundblad höll föredrag med text från 1 Tess. 5: 16 om den sanna glädjen och pastor Carl Nyström predikade över dagens evangelietext i Mark. 7: 37, om att Herren gör allting väl. Omkring 200 personer från det närbelägna fiskläget samt socknen i övrigt och från resp. ungdomsföreningar bevistade mötet. I kollekt inbringades nära 30 kronor.Gotlands Allehanda
Tisdagen 28 Augusti 1928
N:r 201