19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby.

Utsträckt lådbrevbäring från Visby.

Postdirektören i öatra distriktet har beslutat, att lådbrevbäringen linjen Visby—österväg—Östra Vi—Visby skall från den 1 september utsträckas att fullgöras jämväl till korrespondenter, bosatta invid Björke-, Alme-, Damper- och Linneavälgarna. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 30 Augusti 1928
N:r 203