19280831 - Väghinder.

Väghinder.

I och för grundförbättring är allmänna vägen från Banders järnvägsstation till Mästeby kyrka avlyst från trafik från och med den 3 till och med den 20 instundande september. Vägfarande kunna under tiden använda s. k. Ekorregata och södra landsvägen.Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204