19280831 - Flygfolk i sta'n.

Flygfolk i sta'n.

Igår afton vid ½ 7-tiden seglade tre Fokkermaskiner in över staden och fortsatte söderöver samt landade utan missöde på Visborgs slätt. Det var den flyggrupp, som under tiden till den 8 september skall ha samövningar med Gotlands trupper. Befälet över gruppen föres av löjtnant Birger Schyberg, i det här laget vida, bekant uti Norden från svenska Spetsbergsexpeditionen, där han medföljde kapten Lundberg då denne hämtade Nobile och sedermera själv med den lilla Mothmaskinen hämtade Lundberg från isflaket. Löjtnant Schyberg berättar, som förut lantas, om expeditionen och sina öden under densamma i morgon afton å läroverket och på söndag kväll i folkhögskolans gymnastiksal i Hemse.
Löjtnant Schyberg flyger själv en av de tre nu hitkomna maskinerna. De andra båda föras av fänrikarna Billing och Lindholm, den förre är identisk med den fänrik, som för en tid sedan kallblodigt klarade sig med fallslkärmshopp sedan maskinen förlorat landningsstället och en landning sålunda kunde betyda en slutad flygarbana. Som spanare medfölja löjtnanterna Norlander och Karlströmer, varjämte även en mekaniker medföljde på färden hit. Maskinerna äro nya och moderna Fokkermaskiner av samma typ som den kapten Lundborg använde vid Spetsbergen, utrustade med 450 hkrs. Bristol-Jupitermotorer. Starten från Malmslätt ägde rum kl. 10 minuter före 5 igår eftermiddag och flygningen hit, som var synnerligen besvärlig grund av det disiga vädret — flygarna flögo stundvis endast 50-100 meters höjd — tog 1 timme och 50 minuter i anspråk.Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204