19280831 - Slite.

Slite.

Högre folkskolan.
Styrelsen för högre folkskolan i Slite föreslår skolöverstyrelsen förordna ordinarie ämnnesläraren Nils Wahlman som rektor vid skolan för tiden intill den 30 juni 1933. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 31 Augusti 1928
N:r 204