1932

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19320201 - Änkefru Hilma Eriksson 1592
19320201 - Anton Johansson 1687
19320201 - Bröllop 1500
19320201 - Ett lärarinnevikariat 1404
19320201 - Extra kyrkostämma 1455
19320201 - För arbetslös kvinnlig ungdom 1534
19320201 - Från hamnen. 1466
19320201 - Göte 1563
19320201 - Gotlänning avliden i Amerika. 1578
19320201 - I kronohäktet 1521
19320201 - Landsbygden, HOGRÄN. 1432
19320201 - Landsbygden, MÄSTERBY. 1350
19320201 - Landsbygden, NEDRE FRÖJEL. 1345
19320201 - Landsbygden, RUTE. 1357
19320201 - Landsbygden, VÄTE. 1356
19320201 - Landsbygden. DALHEM. 1433
19320201 - Landsbygden. HEJDE. 1347
19320201 - Olof Petter Lindell 1388
19320201 - Passagerarelista. 1387
19320201 - Postverket. 1450
19320201 - S:t Olofs sjukhus. 1463
19320201 - Till avläggande av studentexamen 1573
19320201 - Understödsföreningen för fiskare. 1440
19320201 - Virkesutsyning för kyrkoreparationer. 1358
19320202 - Akebäcks kyrka återinvigas. 1563
19320202 - Auktion å stormfälld skog 1186
19320202 - Biograferna. 1125
19320202 - Dömd för stöld. 1013
19320202 - Emma Maria Teresia Eriksson 1065
19320202 - En hemslöjdsutställning 1094
19320202 - Epidemirapporten. 1138
19320202 - Haveriauktion. 1001
19320202 - Oväder. 1091
19320202 - Passagerarelista. 971
19320202 - Sammanläggning av fastigheter. 1017
19320202 - Schackmatch i Hörsne. 979
19320202 - Slipersleveransen betalas ej förrän nästa år. 920
19320202 - Till fjärdingsman i Vestkinde 961
19320202 - Till vikarie vid Vägume 1009
19320202 - Tilläggspension till adjunkten Kjellander? 985
19320202 - Tulluppbörden inom Visby 993
19320202 - Vänt åter hem till Gotland. 947
19320202 - Veckans nummer av Idun 1059
19320203 - En intressant uppfinning 925
19320203 - Från domkapitlet. 1016
19320203 - Inbrott i kiosk. Visby hamn. 989
19320203 - Katarina Loretta Pettersson 1033
19320203 - Landsbygden. ANGA. 950
19320203 - Landsbygden. BÄL. 1009
19320203 - Landsbygden. BURGSVIK. 1033
19320203 - Landsbygden. BUTTLE. 928
19320203 - Landsbygden. DALHEM. 790
19320203 - Landsbygden. LOKRUME. 854
19320203 - Passagerarelista. 837
19320203 - Sällskapet D. B. V. 840
19320203 - Stadens poliskår får piketbil. 760
19320203 - Stiftets prästsällskap 736
19320203 - Thomas August Hellgren 1102
19320203 - Vid kyrkoinvigningen i Akebäck 769
19320203 - Visby Bio. Skepparkärlek. 795
19320204 - Anslagskrav till Gotlandsfisket. 764
19320204 - Arbetslösheten. 735
19320204 - Årsfest 773
19320204 - Det stormfällda virket tillvaratages. 731
19320204 - Distriktsbartamorsketjänsten 735
19320204 - Landsbygden. HEJNUM. 745
19320204 - Passagerarelista. 694
19320204 - Rättegångssaker. 809
19320204 - Sextio år Gunnar Bodin. 829
19320204 - Stenleveranserna i Hemse. 717
19320205 - Altarringen får öppnas. 778
19320205 - Anbud 856
19320205 - Arbetslöshetskommittén. 728
19320205 - Auktion å stormfälld skog 720
19320205 - Auktion å virke och ved 799
19320205 - Auktion i Lye. 804
19320205 - Auktion i Stånga. 777
19320205 - Cykelns framgaffel brast. 739
19320205 - En jättefura 842
19320205 - Ett intressant och lärorikt föredrag 803
19320205 - Fastighetsauktion i Garda. 726
19320205 - För sen ansökan - ingen arrendelindring. 793
19320205 - I Tirfing, 791
19320205 - Inhiberad födelsedag. 689
19320205 - Inlösen av fornfynd. 818
19320205 - Jakob Niklas Medin 884
19320205 - Konkursauktion. 744
19320205 - Landsbygden. FÅRÖ. 731
19320205 - Landsbygden. LÄRBRO. 744
19320205 - Landsbygden. LINDE. 791
19320205 - Lösöreauktion i Halla. 769
19320205 - Lösöreauktion vid Lekarve i Sanda. 813
19320205 - Maria Kristina Pettersson 857
19320205 - Passagerarelista. 807
19320205 - Väghinder 728
19320205 - Värdefull kreatursauktion. 790
19320206 - Aktiebolaget Gotlands bank 787
19320206 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 830
19320206 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 800
19320206 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 793
19320206 - Friköp av prästgärdsområde. 796
19320206 - Högre statspension. 734
19320206 - Kassalåda upphittad. 761
19320206 - Klintehamns högre folkskola 750
19320206 - Konung Carl Johans fond i Visby. 781
19320206 - Landsbygden. AKEBÄCK. 728
19320206 - Landsbygden. FARDHEM. 777
19320206 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 788
19320206 - Landsbygden. WALLSTENA. 699
19320206 - Nykterhetsnämdens berättelse. 773
19320206 - På sin sextioårsdag i dag 734
19320206 - Passagerarelista. 737
19320206 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 799
19320208 - Akebäcks kyrka återinvigdes i går. 1451
19320208 - Amanda Lovisa Vestergren 721
19320208 - Auktion å virke och ved i Vall. 739
19320208 - Benspetsen från Havdhem 7,000 år gammal. 697
19320208 - En bilkollision 784
19320208 - Fornfynd i Buttle. 816
19320208 - Frågan om fiskehamn vid Ljugarn. 751
19320208 - Från hamnen. 782
19320208 - Hemslöjdsutställningen 791
19320208 - Inskrivningarna vid Visby sjömanshus. 758
19320208 - Landsbygden. HABLINGBO. 753
19320208 - Landsbygden. LÄRBRO. 888
19320208 - Olof Niklas Ferdinand Bergsten 848
19320208 - Passagerarelista. 780
19320208 - Postverket. 726
19320208 - Rute kyrka skadad av stormen. 689
19320208 - Statsunderstöd till lantmannaskoleelever. 763
19320208 - Svår bilolycka i Ekeby. 888
19320208 - Svensson & Lönnroth Motorverkstad. 824
19320209 - Anders Magnus Carlsson 902
19320209 - Apoteket. 766
19320209 - Biograferna. 780
19320209 - Den härda stormen orsak till strandningen. 789
19320209 - Jakob Alfred Löfqvist 973
19320209 - Konrad Johansson 800
19320209 - Kyrkostämma 809
19320209 - Landsbygden. BRO. 1016
19320209 - Landsbygden. FRÖJEL. 749
19320209 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 920
19320209 - Landsbygden. VÄTE. 828
19320209 - Linjetrafiken mellan Gothem och Visby. 847
19320209 - Ljugarns lotsplats indrages? 773
19320209 - Passagerarelista. 728
19320209 - Permitteringar vid cementfabriken. 799
19320209 - Rättegångssaker. 869
19320209 - Stor ved- och virkesauktion i Kappelshamn. 912
19320209 - Till den sista vilan 787
19320210 - Alla förutsattningar för arrendelindring 745
19320210 - Anna Carolina Johansson 887
19320210 - Antalet arbetsgivare 792
19320210 - Arvsfondnbidrag till barnens uppfostran? 761
19320210 - Bio. Regina. Ingen mans land. 800
19320210 - Bristfälligheter i domkyrkan. 721
19320210 - Elektrieitetsverkets arbeten. 723
19320210 - Ett vackert fornfynd 784
19320210 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 932
19320210 - Försäljning av pilsnerdricka 912
19320210 - Gallringen vid stadsmuren avskrives. 761
19320210 - Hemse. Den 4 febr. 772
19320210 - Katharina Margareta Lyander 876
19320210 - Kommitté för nya hamntaxor. 788
19320210 - Kyrkorådet om biskopslönen. 795
19320210 - Landsbygden. EKSTA. 792
19320210 - Landsbygden. GARDA. 948
19320210 - Landsbygden. LINDE. 744
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 4 febr. 779
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 9 febr. 1067
19320210 - Landsbygden. NÄR. 784
19320210 - Landsbygden. ÖVRE FRÖJEL. 823
19320210 - Läroverkets byggnadsfråga avancerar snabbt. 719
19320210 - Maria Johansson 842
19320210 - Ordförandeval i kommunala styrelser. 716
19320210 - Österby Framtid. 770
19320210 - Passagerarelista. 765
19320210 - Postverket. 745
19320210 - Skall staden övertaga kallbadhuset? 760
19320210 - Staden begär inkorporering av Visby socken. 768
19320210 - Urgamla handlingar. 1122
19320210 - Utsträckt utskänkningstid 798
19320210 - Värmeledning i Garda kyrka. 712
19320211 - Gotlands infanterikår. 852
19320211 - Guld- och silverfyndet frän Grötlingbo 872
19320211 - Ingen adress på den försörjningspliktige. 812
19320211 - Intressenter I Thule 754
19320211 - Josefina Helena 875
19320211 - Kungörelse. 786
19320211 - Landssekreteraretänsten. 746
19320211 - Nya intressanta fynd vid Bulverket. 1348
19320211 - Passagerarelista. 929
19320211 - Rättegångssaker. 803
19320211 - Skattefria kronobyggnader. 931
19320211 - Strömavbrott 854
19320211 - Svåra stormskador å Burgsviks lotshamn. 766
19320212 - Anna Thyra Teresia Karlsson 844
19320212 - Arbetslösheten i Visby. 925
19320212 - Auktion å hö och halm. 810
19320212 - Auktion i Björke. 880
19320212 - Auktion i Follingbo. 1684
19320212 - Auktion Onsdagen den 17 febr. kl. 1 e. m. 784
19320212 - Det vackra fornfyndet från Grötlingbo, 792
19320212 - Fältskjutning 1037
19320212 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 1191
19320212 - Hemse. Den 11 febr. 824
19320212 - Klintehamn. Den 10 febr. 846
19320212 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 780
19320212 - Kronobageriet på Visborgs slätt. 750
19320212 - Krucifixet i Näs kyrka. 767
19320212 - Kungörelse. 860
19320212 - Kyltransporterna för smör böra ordnas. 799
19320212 - Landsbygden. ETELHEM. 1055
19320212 - Landsbygden. FOLLINGBO. 1032
19320212 - Landsbygden. FRÖJEL. 803
19320212 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 860
19320212 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 862
19320212 - Landsbygden. ÖSTRA GOTLAND. 841
19320212 - Landsbygden. STÅNGA. 937
19320212 - Lantmannavecka i Lye 898
19320212 - Lösöreauktion i Alskogs prästgård. 782
19320212 - Olof Niklas Nilsson 934
19320212 - Passagerarelista. 852
19320212 - Sjukhusen. 905
19320212 - Sliteångarna. 864
19320212 - Statsmedel till konservering av Hallshuks kapell? 775
19320212 - Stor kreaturs- och lösöreauktion 955
19320212 - Virkesauktion. 829
19320213 - 50 år 868
19320213 - Armén. 812
19320213 - Behörighet för komministertjänst. 842
19320213 - Den senaste skatten ur Gotlands jord. 824
19320213 - Friköp av prästgårdslägenhet. 729
19320213 - Georg Petter Löfqvist 776
19320213 - Hyllad på 90-årsdagen 836
19320213 - Klintehamn. 50 761
19320213 - Landsbygden. GANTHEM. 809
19320213 - Landsbygden. HALL. 783
19320213 - Passagerarelista. 821
19320213 - Särskild fordonsskatt på släpvagnar? 772
19320213 - Sextiofem år 788
19320213 - Utför Kyrkberget 735
19320213 - Vägomläggningen får påbörjas i förtid. 655
19320213 - Visby torgpriser. 844
19320215 - Årets inskrivningar 746
19320215 - Åttio år 877
19320215 - Auktion å fiskredskap, möbler m. m. 744
19320215 - Elektrifieringen å södra Gotland. 1062
19320215 - En trotjänare i Hangvars församling. 1028
19320215 - En vägledning för turister. 1572
19320215 - Från hamnen. 1016
19320215 - Hanna Hallgren 807
19320215 - Hemse 808
19320215 - Hitler mönstrar sina trogna. 853
19320215 - Klas Johan Kristoffersson 768
19320215 - Klintehamn. 805
19320215 - Kontanter i stället för husbehovsved. 788
19320215 - Kontrollant för restaureringen av Akebäcks kyrka. 888
19320215 - Landsbygden. BRO. 880
19320215 - Landsbygden. DALHEM. 669
19320215 - Landsbygden. ESKELHEM. 673
19320215 - Landsbygden. LOKRUME. 790
19320215 - Landsbygden. STÅNGA. 642
19320215 - Man och hustru avlidna av blodförgiftning. 901
19320215 - Passagerarelista. 691
19320215 - Tillsyningsmannbefattningen vid Fårösunds flygstation 652
19320215 - Understödsföreningen Syskonbandet 666
19320216 - Avgående nämdeman. 638
19320216 - Biograferna. 649
19320216 - f. landsfiskalen Arvid Jacobson 794
19320216 - Fårösund 741
19320216 - Folkhögskolan i Hemse. 679
19320216 - Från hamnen. 643
19320216 - Gustaf August Karlsson 692
19320216 - Ingen motbok. 645
19320216 - Inskrivning av värnpliktiga 617
19320216 - John Sandell & Magda Sandell 851
19320216 - Karl Fritiof Karlsson 648
19320216 - Kommunalt anslag till scoutverksamheten. 584
19320216 - Landsbygden. SANDA. 643
19320216 - Lösöreauktion i Wästergarn. 713
19320216 - Moostjocket eller Moos fästningsjord. 642
19320216 - På sin sextioårsdag 672
19320216 - På Solvallabanan 678
19320216 - Passagerarelista. 621
19320216 - Rättegångssaker. 646
19320216 - Renhållningsverket. 596
19320216 - Tullverket. 659
19320216 - Vilhelm Gustaf Kylander 656
19320216 - Virkesutsyning för reparation av kyrkan. 623
19320216 - Visby stad ock fiskehamnsanslaget. 636
19320217 - Åttio år 735
19320217 - Dödsfall. 728
19320217 - Domkapitlet om propositionsvägran i Silte. 740
19320217 - En gammal bräda från Lärbro kyrka, 713
19320217 - Epidemirapporten. 679
19320217 - Ett tragisktkomiskt bilmissöde 752
19320217 - Fängelsepredikaniens berättelse. 702
19320217 - Folkskollärarinnetjänsten 723
19320217 - Föll av bilen och slog huvudet. 681
19320217 - Gotlandsfonden räddar kampgravarna? 789
19320217 - Johan August Andersson 652
19320217 - Käringen under klubban. 716
19320217 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 710
19320217 - Kronouppbörden genom postverket. 724
19320217 - Landsbygden. BARA. 765
19320217 - Landsbygden. FRÖJEL. 759
19320217 - Landsbygden. HALL. 797
19320217 - Maria Charlotta Söderström 721
19320217 - Nya skolbibliotek. 665
19320217 - Passagerarelista. 762
19320217 - Slita högre folkskola. 727
19320217 - Stenkyrka pastorats lån tillstyrkt. 720
19320217 - Telegrafverket. 772
19320217 - Ungdomsavdelningen Blåeld 662
19320217 - Visbybo avliden i Kalifornien. 621
19320218 - Adolf Ivar Olsson 653
19320218 - De enskilda och ordningsmaktens förnödenheter. 630
19320218 - Från hamnen. 648
19320218 - Hemse. 642
19320218 - Hyllad på 75-årsdagen. 614
19320218 - Jordbävningen i Santiago på Kuba. 753
19320218 - Landsbygden. ALSKOG. 672
19320218 - Landsbygden. ROMA. 664
19320218 - Landsbygden. VÄTE. 718
19320218 - Många nya skyttar i mästarklassen för år 1932. 610
19320218 - Något om Visborgs slott 947
19320218 - Nöjesskatten under år 1931. 611
19320218 - Norra vägdistriktet tar underhållet i egen regi? 750
19320218 - Nya nämdemän i norra häradsrätten. 670
19320218 - Nybildad fastighet. 635
19320218 - Passagerarelista. 666
19320218 - Rättegångssaker. 706
19320218 - Saarinen, Finland, som vann 50-km.-loppet vid vinterolympiaden. 706
19320218 - Tjänstledighet 587
19320218 - Truppförbandens smörjolja. 623
19320218 - Yrkesinspektörens årsrapport. 615
19320219 - Altarskåpet i Tofta kyrka. 750
19320219 - Auktion 620
19320219 - Auktion å virke och ved 656
19320219 - Auktion i Etelhem. 724
19320219 - Bärgningen av Universe. 900
19320219 - Den första likvagnsbilen på Gotland 657
19320219 - Elektriska ledningarna. 728
19320219 - En duktig kossa 703
19320219 - En föreläsning av stort intresse 652
19320219 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 670
19320219 - Industrilån till Mulde tegelbruk? 1410
19320219 - Inventeringen av den stormfällda skogen på Gotland. 701
19320219 - Karl Jakobsson 639
19320219 - Klent resultat av sjömanshuskonferenserna? 695
19320219 - Laura Anna Margareta 705
19320220 - Det gotländska vetet bäst i hela landet. 730
19320220 - Fick handen under vagnen. 832
19320220 - Försäksringar för Jordbrukare. 917
19320220 - Frågan om nya sinnessjukhuset inför riksdagen. 679
19320220 - Grustäkt för nya kyrkogården i Rute. 671
19320220 - Häktad för förskingring. 1076
19320220 - Kurser i hovvård 771
19320220 - Landsbygden. BOGE. 718
19320220 - Landsbygden. EKSTA. 637
19320220 - Landsbygden. ESKELHEM. 680
19320220 - Landsbygden. HABLINGBO. 664
19320220 - Landsbygden. HALL. 758
19320220 - Landsbygden. STÅNGA. 751
19320220 - Passagerarelista. 745
19320220 - Till årets premiering av mindre jordbruk, 863
19320220 - Vid landfiskal Jacobsons grav 787
19320220 - Vid Vita Bandets årsfest 625
19320222 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 678
19320222 - Bäls gilles hingstförening 942
19320222 - En åttioåring. M. E. Svallingson. 805
19320222 - En gripande sorgehögtid i Sanda. 761
19320222 - Förre hemmansägaren Jakob Nilsson 937
19320222 - Kungörelse. 759
19320222 - Landsbygden. BRO. 717
19320222 - Landsbygden. FÅRÖSUND. 640
19320222 - Landsbygden. LEVEDE. 647
19320222 - Landsbygden. TINGSTÄDE. 733
19320222 - Lantmannaveckan i Lye 691
19320222 - Lysning 736
19320222 - Norra häradets extra vägstämma i dag. 1187
19320222 - Passagerarelista. 714
19320222 - Pastor Åbergs ansökan tillstyrkes delvis. 604
19320222 - Spritdrycksinköpen 984
19320222 - Statspension till fru Wennersten? 738
19320222 - Stor virkesauktion 855
19320222 - Strid om äggcentralens verksamhet. 707
19320222 - Till revisorer vid riksbankens avdelningskontor 785
19320223 - Annie 769
19320223 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 990
19320223 - Assistentundervisning i danska. 758
19320223 - Biograferna. 826
19320223 - En modern bilomnibus 806
19320223 - En schackmatch 785
19320223 - Entreprenör för vagförbättringsarbeten. 896
19320223 - Fyra emigranter 749
19320223 - Gotlandsmarmor. 1164
19320223 - Hushållningssällskapet 1044
19320223 - Karin 699
19320223 - Läkarna. 756
19320223 - Lösöreauktion. 755
19320223 - Passagerarelista. 882
19320223 - Visby Bio. Hans livs match. 709
19320224 - 1931 års skogssakkunniga 937
19320224 - Anmärkningar mot förslaget till nya sinnessjukhuset. 911
19320224 - Biograferna. 790
19320224 - En schackmatch 1567
19320224 - Fem nyvalda kyrkoherdar skola installeras 715
19320224 - Fylleriet minskar. 822
19320224 - Gotlands infanterikår. 754
19320224 - Hus vid Furulund i lågor. 724
19320224 - Landsbygden. FOLE. 700
19320224 - Landsbygden. HALL. 840
19320224 - Landsbygden. KATTHAMMARSVIK. 753
19320224 - Landsbygden. SUNDRE. 755
19320224 - Lau Myrs Torrläggningsföretag 934
19320224 - Maria Birgitta Kristina Hederfeld 838
19320224 - Medalj för medborgerlig förtjänst. 833
19320224 - Nykterhetstillståndet i Klinte gotl. 976
19320224 - Passagerarelista. 750
19320224 - Sjuttio år 1223
19320225 - Arvid Wittberg 783
19320225 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 728
19320225 - Branden vid Furulund. 720
19320225 - Branden vid Furulund. 648
19320225 - Dödsfall. 859
19320225 - Från hamnen. 759
19320225 - Fri utsyning av virke för reparationer. 739
19320225 - Friköp med många förbehåll. 651
19320225 - Fyra sökande 682
19320225 - Inkorporeringsfrågan inför kammarkollegium. 685
19320225 - Kungörelse. 864
19320225 - Landsbygden. BOGE. 812
19320225 - Landsbygden. BURS. 738
19320225 - Lantmätarna. 711
19320225 - Nadeschda Möller 840
19320225 - Passagerarelista. 682
19320225 - Rättegångssaker. 1090
19320225 - Signe Margit 813
19320225 - Uti änkefru Hilma Fohlins 651
19320226 - Auktion i Boge. 655
19320226 - Auktion i Slite. 636
19320226 - Auktion i Väte. 682
19320226 - Biograferna. 621
19320226 - Ett oväntat dödsbud 772
19320226 - Exekutiva auktioner. 786
19320226 - Foderauktion. 939
19320226 - Fortsatt arrendelindring trots för sen ansökan? 600
19320226 - Gotland till Stockholms överkontrollörsdistrikt. 739
19320226 - Gotlands skörd värd 17 milj. 1013
19320226 - Landsbygden. FÅRÖ. 924
19320226 - Landsbygden. HALL. 630
19320226 - Landsbygden. STÅNGA. 620
19320226 - Landsfiskalerna. 700
19320226 - Lösöreauktion i Hemse. 703
19320226 - Mariahemmet inspekteras 785
19320226 - På sin 76-årsdag 758
19320226 - Passagerarelista. 724
19320226 - Patriotiska sällskapet belönar. 789
19320226 - Skogsauktion i Hablingbo. 646
19320226 - Statestipendier till verkstadsskolan. 871
19320226 - Temperatur och lufttryck 671
19320226 - Vedauktion på Fårö 733
19320226 - Virkesauktion. 655
19320227 - Arrendelindring trots för sen ansökan? 746
19320227 - Biograferna. 731
19320227 - Den mystiska radiobilen. 771
19320227 - Elvin 844
19320227 - Från hamnen. 679
19320227 - Fredrika-Bremer-förbundets gotlandskrets 868
19320227 - Goda skäl tala för arrendelindring. 660
19320227 - Gotlands fiskareförbunds årsmöte 825
19320227 - Gotlands infanterikår. 690
19320227 - I Fornvännens första häfte för 1932, 648
19320227 - Ingen befrielse från avsättning till förnyelsefond. 724
19320227 - Inskränkt demonstrationsrätt på landsbygden? 717
19320227 - Lina tings hästavetsförening 734
19320227 - Maria Johansson 779
19320227 - Passagerarelista. 712
19320227 - Stor auktion 901
19320227 - Torrläggningsarbetena på Gotland. 905
19320227 - Visby blåbandsförening 918
19320229 - Anna Katarina Jakobsson 906
19320229 - Carl Bergström 962
19320229 - Erik 1138
19320229 - Maria Siltberg 1203
19320601 - Å exekutiv auktion 1348
19320601 - Ännu ingen ändring i postturerna Visby—Västergarn. 1070
19320601 - År 1932 den 31 maj intogos i handelsregistret 883
19320601 - Bjärges Skyttegille. 933
19320601 - Butiksstängningen i midsommar, 849
19320601 - Död. Mathilda Maria Augusta Larson. 1124
19320601 - En brevduva 1426
19320601 - Fångantalet vid kronohäktet 1084
19320601 - Genom exekutiv auktion, 1001
19320601 - Gotlands trupper. 766
19320601 - Grundpenningstaxa för Lilla Stux lastageplats 927
19320601 - Högre allmänna läroverket. 818
19320601 - Inlösen av fornfynd. 1017
19320601 - Konkurssammanträden. 1115
19320601 - Kungörelse. 934
19320601 - Lämningar efter Visborgs slott. 1173
19320601 - Landsbygden. Bunge. 1594
19320601 - Landsbygden. Hablingbo. 1593
19320601 - Landsbygden. Källunge. 1558
19320601 - Motorcykeltävlingen om söndag. 1411
19320601 - Passagerarelista. 1406
19320601 - Se efter hundarna! 1423
19320601 - Sjukhusens driftkostnader 1121
19320601 - Slitekretsen av S. A. F. 1045
19320601 - Snäckgärdsbaden 954
19320601 - Stor auktion vid Ihre i Hangvar. 1080
19320601 - Temperatur och lufttryck 1408
19320602 - Ardre kommuns lån tillstyrkt. 1031
19320602 - Död. Karolina Mathsson. 1095
19320602 - Femton man starta i motortävlingen. 923
19320602 - Förlovning 937
19320602 - Från hamnen. 994
19320602 - Hospitalsbygget i Visby. 935
19320602 - Hushållningssällskapets studieresor. 1289
19320602 - Icke lämplig som polisman? 1107
19320602 - Klintehamn. 1125
19320602 - Landsbygden. Eke. 1429
19320602 - Passagerarelista. 1349
19320602 - Rättegångssaker. 1274
19320602 - Regina och Visby Bio. 1017
19320602 - Sjuttiofem år 912
19320602 - Skinnarve lämplagare än Skönarve. 871
19320602 - Skolresesäsongen 779
19320602 - Snäckgärdsbaden 802
19320602 - Temperatur och lufttryck 954
19320602 - Till fältövningen på Gotland. 763
19320602 - Värmeledning i Akebäcks kyrka. 930
19320602 - Vill kvarstå i tjänst. 971
19320603 - 50-årsjubileum som folkskollärare 874
19320603 - Ångfartygsaktlebolaget Gotlands ångbåtar. 1229
19320603 - Artilleristen fick benet avsparkat. 839
19320603 - Åter en strandning i Fårösunds norra gatt. 878
19320603 - Avsevärd arbetslöshet men inga anmälda arbetslösa. 736
19320603 - Dyr familjevård i Stenkyrka! 737
19320603 - Från Fröbelinstitutets i Norrköping 718
19320603 - Från hamnen. 806
19320603 - Gotlands infanterikår. 698
19320603 - Gotlänningar ställa till bråk i Stockholm. 887
19320603 - Haveriauktion å trävaror i Ronehamn. 1326
19320603 - Hemse Bio 1339
19320603 - Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag 1259
19320603 - Klintehamn. 1046
19320603 - Kungörelse. 1640
19320603 - Läroverken. 838
19320603 - Liljeborgs Möbelaffär. 1308
19320603 - Passagerarelista. 934
19320603 - Skolresorna. 864
19320603 - Slite. 974
19320603 - Småskollärarinneexamen 810
19320603 - Styrmansexamen 901
19320603 - Temperatur och lufttryck 857
19320603 - Till folkskollärarinna 770
19320603 - Tulluppbörden 657
19320603 - Undersökning av husgrunden vid Visborgs slott 706
19320603 - Utspisningen vid truppförbanden. 662
19320603 - Vägen blir icke allmän. 818
19320603 - Veterinärerna. 766
19320603 Pojke överkörd av lastbil. 1250
19320604 - Arbetslösheten i Visby. 1084
19320604 - Årets kyrkliga ungdomskurs 1265
19320604 - Auktion 826
19320604 - Den tyska motorseglaren Anna, 912
19320604 - Död. Malin Söderberg. 1006
19320604 - Död. NILS. 1017
19320604 - Dödsfall. 1181
19320604 - Exekutiv auktion. 1194
19320604 - Från hamnen. 851
19320604 - Från Visby horisont. 811
19320604 - Idrott och sport. 1072
19320604 - Lantbrukstekniska förrättningar. 1355
19320604 - Lanthamnarna. 995
19320604 - På sin 60-årsdag i går 1052
19320604 - Passagerarelista. 783
19320604 - Sjuttiofem år 1135
19320604 - Sommarens stora Gotländska idrottstävlingar 1188
19320604 - Temperatur och lufttryck 851
19320604 - Visbypojkar och stockholmspojkar 895
19320606 - A.-B. Klintebys potatismjöl- och konservfabrik 862
19320606 - Armén. 783
19320606 - Bröllop. 831
19320606 - Död. Emerentia Kalström. 814
19320606 - Död. Justina Loretta Hansson. 1313
19320606 - Död. Laura Johansson. 1229
19320606 - Död. Thyra. 919
19320606 - Dödsfall. 1268
19320606 - Ersättning för inbesparat virke. 1060
19320606 - Folkskollärdreexamen 841
19320606 - Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna 1241
19320606 - Förlovning 930
19320606 - Från hamnen. 987
19320606 - Gotlands motorcykelklubbs hastighetslävling 1066
19320606 - Hemse. 983
19320606 - Jordfästning. Malin Söderberg. 1201
19320606 - Klintehamn. 1045
19320606 - Knut Falcks Eftr. 1297
19320606 - Kungörelse. 1297
19320606 - Landsbygden 1137
19320606 - Legala notiser. 1170
19320606 - Medaljörer. 939
19320606 - Militärbefälet. 954
19320606 - Passagerarelista. 1320
19320606 - Rättegångssaker. 1399
19320606 - Rekonstruktionen av järnåldersbyggnad vid Lojsta slott. 1125
19320606 - S:t Olofs sjukhus. 950
19320606 - Sedan undertecknad förordnats 1223
19320606 - Temperatur och lufttryck 1117
19320606 - Tjänstlediga präster. 1238
19320607 - Arbetslösheten i Othems socken. 1515
19320607 - Breddningen av Drottenagatan. 1376
19320607 - Död. Anna Olivia Elisabet Jakobson. 1440
19320607 - Död. Maja. 1382
19320607 - Död. Maria Karolina Johansson. 1382
19320607 - Från hamnen. 1231
19320607 - Genom exekutiv auktion, 1524
19320607 - Genoralplansarbeten å kronans byggnader på Gotland. 1528
19320607 - Gotlands infanterikår. 1422
19320607 - Hemse. 1320
19320607 - Järnåldershallen reser sig vid Lojsta slott. 1770
19320607 - Klintehamn. 1344
19320607 - Landsbygden. Bro. 1339
19320607 - Ordensutnämningar. 1566
19320607 - Passagerarelista. 1412
19320607 - Pojken under lastbilen. 1173
19320607 - Rättegångssaker. 1586
19320607 - Temperatur och lufttryck 1252
19320607 - Uppköp av remonter 1699
19320608 - 38 fiskefyrar på Gotland indragas. 1256
19320608 - Åttio år 1229
19320608 - Bröllop 1233
19320608 - Folkskolinspektörerna. 1202
19320608 - Forngravar skadade av grustäkt. 1221
19320608 - Första borgenärssammanträde 875
19320608 - Från hamnen. 918
19320608 - Gotlands läkarehistoria 1311
19320608 - Greta Garbo 1513
19320608 - Jordfästning. Prostinnan Kalström. 1492
19320608 - Kabeln till Östergarns fyr repareras. 1297
19320608 - Klintehamn. 1480
19320608 - L. Larssons Barn- & Damekiering 1232
19320608 - Landsbygden. Anga. 1453
19320608 - Landsbygden. Boge. 1469
19320608 - Landsbygden. Hablingbo. 1338
19320608 - Landsbygden. Hellvi. 1345
19320608 - Lösöreauktion i Visby. 1483
19320608 - Medelst offentlig auktion 1515
19320608 - Passagerarelista. 1480
19320608 - Sällskapet D. B. V. 1059
19320608 - Tack. HJALMAR. 1543
19320608 - Temperatur och lufttryck 1328
19320608 - Tillstyrkt statsbidrag. 1274
19320608 - Tvist om lönerätt vid ständiga adjunkturen. 1271
19320608 - Vid Visby högre flickskola 1618
19320608 - Visby Bio 1596
19320609 - Arbetslösheten. 1079
19320609 - Död. Gustav Vilhelm Pettersson. 1210
19320609 - Död. J. P. Stenberg. 1080
19320609 - Död. Karl August Karlsson. 1128
19320609 - Död. Oskar Fredrik Pettersson. 1146
19320609 - Dödsfall. 899
19320609 - Från hamnen. 964
19320609 - Från Visby horisont. 916
19320609 - Passagerarelista. 859
19320609 - Pengar till S:t Olofs sjukhus. 1007
19320609 - Rättegångssaker. 983
19320609 - Stor Midsommarfest 1172
19320609 - Temperatur och lufttryck 1004
19320609 - Till den sista vilan 1045
19320609 - Tillkännagivande 1136
19320609 - Västkinde socken måste betala. 1099
19320609 - Visbybio 1118
19320610 - Auktion å myrmark. 978
19320610 - Auktion i Hejde. 935
19320610 - Död. Jacob August Wahlström. 842
19320610 - Död. Maria Laurentina Pettersson. 914
19320610 - En kyrkklocka för 286 kr. 1043
19320610 - Fastighetsauktion i Stenkyrka 834
19320610 - Firma Alex Wahlgren. 761
19320610 - Fönsterborraren ej sinnessjuk. 1038
19320610 - Från hamnen. 922
19320610 - Genom exekutiv auktion, 890
19320610 - Landsbygden. Väte. 948
19320610 - Olämplig som polisman. 972
19320610 - Passagerarelista. 891
19320610 - Temperatur och lufttryck 900
19320610 - Väghinder. 945
19320610 - Visby stadsmissions söndagsskola 959
19320610 En 7-årig råkade springa i vägen 1395
19320611 - Armén. 766
19320611 - Auktion i Fårösund. 1171
19320611 - Auktion. 1121
19320611 - Död. Emil Johansson. 905
19320611 - Exekutiva auktioner 1084
19320611 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 978
19320611 - Fjärdingsmanstjänsten i Väte och Hejde 925
19320611 - Folkhögskolan i Hemse. 1043
19320611 - Förlovningsryktena 1079
19320611 - Från hamnen. 1001
19320611 - Gatusångarna 1047
19320611 - Genom exekutiv auktion, 1164
19320611 - Hamntaxan i Visby. 894
19320611 - Klintehamn. 996
19320611 - Konkursauktion. 1235
19320611 - Kräftfisket bör börja den 7 aug. 829
19320611 - Landsbygden. Anga. 1121
19320611 - Landsbygden. Hörsne. 1044
19320611 - Lösöreauktion i Visby. 1116
19320611 - På sin 50-årsdag i dag 872
19320611 - Passagerarelista. 1350
19320611 - Rivningen bör få anstå. 914
19320611 - Snäckgärdsbaden, 796
19320611 - Stadsfullmäktige 1144
19320611 - Stadsrevisorernas berättelse. 942
19320611 - Temperatur och lufttryck 1347
19320611 Häktad för lösdriveri 1786
19320613 - Automobilcentralen 1315
19320613 - Död. Anna Karolina Gahnström. 1339
19320613 - Död. Mårten Berglund. 1428
19320613 - En härlig seglardag 1007
19320613 - En lång och hedrande läraregärning 890
19320613 - En lyckad skyttedag. 1068
19320613 - En mystisk kula 928
19320613 - En skolresa 914
19320613 - Ett vakansvikariat 794
19320613 - Förlustår för Gotlands revir. 787
19320613 - Från hamnen. 884
19320613 - Gatuhandeln bör regleras. 824
19320613 - Idrott och sport. 1143
19320613 - Kyrkfullmäktige 1340
19320613 - Legala notiser. 1293
19320613 - Levede mejeriaktiebolag 1088
19320613 - Lysning 926
19320613 - Passagerarelista. 1187
19320613 - Rättegångssaker. 847
19320613 - Temperatur och lufttryck 881
19320613 - Till gravens frid 1016
19320613 - Visby Bio 1309
19320614 - Arméns tyganstalter. 697
19320614 - Auktion i Fårösund. 1242
19320614 - Bilnidingar i farten. 720
19320614 - Död. Agnes Viktoria Hammargren. 1382
19320614 - Död. Georg. 1275
19320614 - Död. Johan Gustaf Nilsson. 1271
19320614 - Död. Mårten Berglund. 1329
19320614 - Död. Tora Heijdenberg. 1259
19320614 - Dödsfall. 751
19320614 - Får inte heta Lennartz. 578
19320614 - Från hamnen. 513
19320614 - Genom exekutiv auktion 576
19320614 - Genom exekutiv auktion, 830
19320614 - Gotlands infanterikår. 668
19320614 - Kämpagraven får ej borttagas? 675
19320614 - Konkursauktion. 1243
19320614 - Landsbygden. Gerum. 747
19320614 - Landsbygden. Väte. 606
19320614 - Lindström. 795
19320614 - Motorbåtstävling 577
19320614 - Passagerarelista. 452
19320614 - Ringa arbetslöshet i Träkumla socken. 600
19320614 - Styrmansexamen 592
19320614 - Täckating på järnålderahallen. 571
19320614 - Temperatur och lufttryck 450
19320614 - Tullverket. 509
19320614 - Tysk segelyacht till Visby. 439
19320614 - Vid statens tekniska skola i Eskilstuna 470
19320614 - Visby-bio 523
19320615 - Auktion i Viklau. 643
19320615 - Bröllop 636
19320615 - De gamla bräderna få deponeras i fornsalen. 694
19320615 - Död. Maria Amanda Siggelin. 592
19320615 - Fornlämningarna få ej borttagas. 678
19320615 - Från hamnen. 905
19320615 - Idrott och sport. 933
19320615 - Infäste 657
19320615 - Inryckning av studenter 646
19320615 - Klintehamn. 975
19320615 - Landsbygden. Eksta. 978
19320615 - Landsbygden. Etelhem. 984
19320615 - Lastageplatsen särskild lägenhet. 748
19320615 - Lotsverket behjälpligt med kabelutläggningen. 599
19320615 - Mark- och gatufrågor. 588
19320615 - Passagerarelista. 920
19320615 - Rättegångssaker. 891
19320615 - Reparation av kallbadhuset. 662
19320615 - Temperatur och lufttryck 860
19320615 - Utsträckt utskänkningstid. 607
19320615 - Väghinder. 626
19320615 - Vid folkskoleseminariet 622
19320615 - Visby stads arbetsstuga 421
19320616 - Bilmedel till vägunderhållet. 576
19320616 - Deltagande. J. P. STENBERG. 640
19320616 - Deltagande. NILS. 792
19320616 - Död. Anna Elisabet Wallström. 635
19320616 - Död. Ferdinand Johansson. 667
19320616 - Död. Henning. 715
19320616 - Död. Linda. 624
19320616 - Död. Maria Helena Björklund. 678
19320616 - Dödsfall. 705
19320616 - Från hamnen. 734
19320616 - Från Visby horisont. 780
19320616 - Gotlandakt arkiv 766
19320616 - Hemse. 783
19320616 - Idrott och sport. 785
19320616 - Klintehamn. 838
19320616 - Landsbygden. 828
19320616 - Passagerarelista. 707
19320616 - Prislista för fältskjutningen 1101
19320616 - Rättegångssaker. 761
19320616 - S:t Olofs sjukhus. 740
19320616 - Temperatur och lufttryck 776
19320616 - Till vikarierande folkskolärare 810
19320617 - Aktiebolaget Theodor Pettersson 1231
19320617 - Anslag till konservering av Lau prästgård. 815
19320617 - Auktion å foderskörd i Hangvar. 738
19320617 - Auktion å höskörd. 743
19320617 - Auktion i Vänge. 730
19320617 - Befattningen som vapenunderofficer. 603
19320617 - Bidrag till ändringsarbetena å barnhemmet. 672
19320617 - Bungemuseet firar 25-årsjubileum. 857
19320617 - Död. Karolina Kristina Pettersson. 1165
19320617 - Död. Kerstin Maria. 1167
19320617 - Död. Klara. 1163
19320617 - Epidemirapporten, 673
19320617 - Exekutiv auktion, 852
19320617 - Flygvapnet behövde området. 796
19320617 - Från hamnen. 785
19320617 - Genom exekutiv auktion, 823
19320617 - Hembygdsfesten 1288
19320617 - Höauktion i Stånga. 750
19320617 - Högvakten vid Söderport får stå endast fem år. 618
19320617 - Klintehamn. 845
19320617 - Knut Larssons Begravningsbyrå. 1064
19320617 - Konkursauktion. 750
19320617 - Läkarna. 656
19320617 - Lättnader för organistkompetensen. 569
19320617 - Lösöreauktion i Alskog. 689
19320617 - Musikuppvisning av Gotlands infanterikårs musikkår 707
19320617 - Ogillade fjärdingsmansbesvär. 929
19320617 - Östergren & Arvidsson 1153
19320617 - Passagerarelista. 683
19320617 - Röda korset tänker på våra sjukhus. 590
19320617 - Skolöverstyrelsen om lärarevalet i Visby. 629
19320617 - Svenska polisen alarmerad i barnarovet. 1073
19320617 - Tävlingar i gotländsk idrott å Gutavallen. 755
19320617 - Temperatur och lufttryck 738
19320618 - Anstånd med skolhusombyggnader. 789
19320618 - Armén. 657
19320618 - Auktion å tomtmark i Visby. 704
19320618 - Auktion i Eksta. 812
19320618 - Fastighetsauktion. 926
19320618 - Folkskolorna. 1183
19320618 - Förlovning 1255
19320618 - Från hamnen. 1093
19320618 - Furubjers kvarn får tillbyggas. 1150
19320618 - Ingen nedsättning i arrendet. 920
19320618 - Klintehamn. 1187
19320618 - Läkarna. 841
19320618 - Landsbygden. Etelhem. 889
19320618 - Landsbygden. Havdhem. 1023
19320618 - Landsbygden. Näs. 1013
19320618 - Landsbygden. Östergarn. 874
19320618 - Landsbygden. Vänge. 951
19320618 - Ny fastighet. 1277
19320618 - Passagerarelista. 851
19320618 - Platskontrollant för vägarbete. 789
19320618 - Professor Jonny Roosval 1243
19320618 - Ruinspelen återupptagas i sommar. 736
19320618 - Temperatur och lufttryck 810
19320618 - Visby Bio 798
19320618 - Visby-silhuetter i läckra färger 1059
19320620 - Avsked med pension. 772
19320620 - Bör utlänning få se bulverket? 1185
19320620 - Död. Lina Elisabeth Bergström. 816
19320620 - Död. Mathias Klintberg. 991
19320620 - En allvarlig bilolycka 848
19320620 - En trevlig liten friluftsservering 1069
19320620 - Finska segelflottiljer till Gotland. 907
19320620 - Foderauktion i Buttle. 965
19320620 - Från hamnen. 1151
19320620 - Gotlands läkarehistoria 1560
19320620 - Hemse. 1051
19320620 - Idrott och sport. 1077
19320620 - Järnvägsmannakonferens i Visby. 1142
19320620 - Landsbygden. Källunge. 1012
19320620 - Landsbygden. Sanda. 981
19320620 - Lantbrukstekniska förrättningar. 987
19320620 - Legala notiser. 885
19320620 - Lysning 1275
19320620 - Mathias Klintberg. 1318
19320620 - Passagerarelista. 904
19320620 - Riksbanken. 850
19320620 - Sjuttio år 927
19320620 - Snäckgärdsbaden 1098
19320620 - Studieresa för fiskare. 1020
19320620 - Temperatur och lufttryck 971
19320620 - Utländska sludenter campa i Visby nästa månad. 1169
19320620 - Vid navigationsskolan i Stockholm 848
19320620 En vildsint kalv. 1487
19320621 - Barlingbo församlings lån. 1115
19320621 - Brevbäring inom Slite samhälle? 1217
19320621 - En fiskmås tragiska död. 812
19320621 - Ersättning för inbesparat virke. 901
19320621 - Från hamnen. 806
19320621 - Fyrväsendet. 1267
19320621 - Genom exekutiv auktion, 858
19320621 - Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening 983
19320621 - Höauktion i Fröjel. 1019
19320621 - Höauktion vid Hämmungs Hellvi. 1204
19320621 - Hyllad på 50-årsdagen 1172
19320621 - Ingen smuggling på Gotland. 1240
19320621 - Landsbygden. Bro. 895
19320621 - Lånet för läroverkets ombyggnad. 1105
19320621 - Midsommarkonferens i Roma 871
19320621 - Passagerarelista. 775
19320621 - Statsunderstöd till folkhögskolan i Hemse. 806
19320621 - Temperatur och lufttryck 815
19320621 - Upplåtelse av sågplats. 1126
19320622 - Död. Helny. 920
19320622 - Död. Svea Ingeborg. 847
19320622 - Egnahemsverksamheten i länet. 724
19320622 - Fårösunds norra gatt. 887
19320622 - Femtio år 840
19320622 - Förlovning 729
19320622 - Från hamnen. 878
19320622 - Genom exekutiv auktion, 973
19320622 - Gravsättning. Mathias Klintberg. 826
19320622 - Läkarna. 812
19320622 - Landsbygden. Gammelgarn. 1047
19320622 - Lektor Mathias Klintbergs stoft 788
19320622 - Nya ogillade fjärdingsmannabesvär. 951
19320622 - Passagerarelista. 867
19320622 - Prästmöte. 807
19320622 - Sålda konstverk. 898
19320622 - Stadens folkskola. 807
19320622 - Temperatur och lufttryck 899
19320622 - Till den sista vilan 765
19320622 - Till idrottstävlingarna i Stånga 797
19320622 - Tjänstledighet 870
19320622 - Turistbussar till Lojsta 893
19320622 - Tyska marinens yacht Swantewitt 862
19320623 - Anstånd med arrendena. 1244
19320623 - Auktion i Etelhem. 1051
19320623 - Auktion i Hejde. 897
19320623 - Död. Hilma Jakobsson. 922
19320623 - En intressant konstutställning 734
19320623 - En studieresegrupp 671
19320623 - Får kvarstå i reserven. 640
19320623 - Foderauktion i Bara myr i Etelhem. 920
19320623 - Foderauktion i Hörsne. 1004
19320623 - Förlovade 2379
19320623 - Förlovning 1102
19320623 - Förplägnadsmagasinet i Tingstäde. 901
19320623 - Fortsättningsskolorna. 748
19320623 - Från hamnen. 563
19320623 - Gotlands djurskyddsförening 498
19320623 - Kyrkofullmäktige 586
19320623 - Läkarna. 823
19320623 - Landsbygden. Burgsvik. 1102
19320623 - Landsbygden. Othem. 1001
19320623 - Läroverken. 602
19320623 - Misstankar om spritsmuggling på Gotland. 580
19320623 - Nya fastigheter. 578
19320623 - Passagerarelista. 651
19320623 - Rättegångssaker. 624
19320623 - Stadshotellet 641
19320623 - Temperatur och lufttryck 585
19320623 - Till häradsskrivare 574
19320623 - Visby segelsällskaps kappsegling i Fårösund 1152
19320625 - Auktion å tomtmark i Visby. 683
19320625 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 1108
19320625 - Bäcklaxöring på långvandring. 772
19320625 - Campingplatser på Gotland. 1733
19320625 - Dans 612
19320625 - Den första friluftskonserten 584
19320625 - Död. Hilda Karolin Bittner. 640
19320625 - Död. Johanna Charlotta Karlsson. 841
19320625 - Död. Lars Edvard Ekström. 997
19320625 - Död. Maria Amalia Jakobina Bolin. 935
19320625 - Död. Rütger Carl Johan Hansson. 964
19320625 - En slagsmålshistoria 985
19320625 - Fastighetsauktion. 1012
19320625 - Födde 575
19320625 - Fördelning av bensinskattemedlen. 554
19320625 - Förlovade. 1657
19320625 - Från hamnen. 610
19320625 - Härmed kungöres 804
19320625 - Hembygdsfesten på Lojsta slott. 1135
19320625 - Idrott och Sport. 1329
19320625 - Jarramas och Najaden 543
19320625 - Läkarne. 756
19320625 - Midsommarhelgen 1932 638
19320625 - Ny fastighet. 1507
19320625 - På sin 80-årsdag 1154
19320625 - Passagerarelista. 584
19320625 - Skönarve väl så använt som Skinnarve. 721
19320625 - Skördad av döden i unga år 744
19320625 - Temperatur och lufttryck 653
19320625 En allvarlig bilolycka 596
19320627 - Aktiebolaget Klintebys 781
19320627 - Arbetstvisten vid läroverksbygget. 463
19320627 - Auktion. 729
19320627 - Bungemuseet jubilerar. 1153
19320627 - Den första friluftskonserten 548
19320627 - Död. E. N. Lundin. 644
19320627 - Död. Hans Larsson. 970
19320627 - Död. Josefina Öman. 836
19320627 - Död. Karl Albert Jonsson. 761
19320627 - Död. Linnéa Pettersson. 852
19320627 - Död. Sara Hansson. 525
19320627 - Eflerfest på Lojsta. 933
19320627 - Fastighets- och foderauktion 1078
19320627 - Fin lustjakt på besök. 610
19320627 - Foderauktion i Klinte. 653
19320627 - Föreningen 579
19320627 - Första borgenärssammanträde 944
19320627 - Från hamnen. 546
19320627 - Från sjön. 574
19320627 - Gotlands infanterikår. 940
19320627 - Höauktion i Hejde. 786
19320627 - Idrott och sport. 1052
19320627 - Järnsvärdet från Halla. 1064
19320627 - Kappseglingen i Fårösund 1169
19320627 - Läkarna. 534
19320627 - Landsbygden. Havdhem. 1162
19320627 - Lektor Mathias Klintbergs 713
19320627 - Midsommarfesten i Källunge 869
19320627 - Motorkrönikan. 1435
19320627 - Ny svinräkning 486
19320627 - Oroligheterna i Berlin. 556
19320627 - Passagerarelista. 599
19320627 - Rättelse. 1092
19320627 - Revolutionen i Siam. 632
19320627 - Scoutfest på Klinteberget. 585
19320627 - Sjuttiofem år 1063
19320627 - Tempralur och lufttryck 586
19320627 - Tillkännagivande. 929
19320627 Hemfridsbrott vid Källgårds i Stenkumla. 983
19320627 I diket med motorcykel. 845
19320628 - Amerikansk författarinna 539
19320628 - Atlingbo skoldistrikt. 995
19320628 - Död. Emma Augusta Lindqvist. 1043
19320628 - Död. Hedda Jonasson. 1071
19320628 - Död. Hilma Augusta Jakobsson. 956
19320628 - Förlovningen i Coburg-Gotha 504
19320628 - Från hamnen. 763
19320628 - Gotlands hemslöjdsförening 863
19320628 - Kronohäktet. 528
19320628 - Kungörelse. 840
19320628 - Kyrkorestaureringarna kunna påbörjas. 1143
19320628 - Landsbygden. Follingbo. 852
19320628 - Landsbygden. Fröjel. 940
19320628 - Landsbygden. Levede. 636
19320628 - Landsbygden. Lokrume. 661
19320628 - Landsbygden. Ö. Fröjel. 939
19320628 - Ny sakristidörr i Öja kyrka. 946
19320628 - Överfältläkare Erhardt 637
19320628 - Restaurering av Gothems kyrka. 967
19320628 - Söderbygdens vattendomstol 993
19320628 - Statsbidrag till skogsvårdens befrämjande. 503
19320628 - Temperatur och lufttryck 533
19320628 - Till de stora idrottstävlingarna 918
19320628 - Vid Gotska Sandöns skola 1109
19320628 - Vid I 18:s musikkårs 555
19320628 - Vid J. U. F: festen i Källunge 723
19320629 - Bröllop 520
19320629 - Dansskola 524
19320629 - Död. Katarina Pettersson. 566
19320629 - Död. Sofia Matilda Öström. 537
19320629 - Ett eldsvådetillbud 599
19320629 - Foderauktion i Lokrume. 736
19320629 - Förlovning 858
19320629 - Frälsningsarmén. 495
19320629 - Genom exekutiv auktion, 537
19320629 - Gotlands sparbanksförening 1293
19320629 - Hotell Karlshäll, Burgsvik, tel. 7. 1186
19320629 - Järnvägarnas förvaltning. 895
19320629 - Kyrkosångens vänner i Visby stift 920
19320629 - Landsbygden. Atlingbo. 1087
19320629 - Landsbygden. Fårö. 981
19320629 - Läroverket i Visby. 659
19320629 - Lösöre- och foderauktion i Lokrume. 622
19320629 - Mathias Klintbergs griftefärd. 666
19320629 - Minnessaker från Visby, 551
19320629 - På Paviliongsplanen 525
19320629 - Postföring även söndagar till Fårösund? 803
19320629 - Skolresefrekvensert har ökats. 529
19320629 - Statsunderstöd till torrläggningsföretag. 1350
19320629 - Temperatur och lufttryck 594
19320629 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 1572
19320629 - Trafikbilägarnes inköpsförening 737
19320629 - Uti en hit ingiven ansökning har Kungl. 739
19320629 - Visby segelsällskap 534
19320630 - 75 arbetslösa i Gotlands län utan hjälp. 509
19320630 - Att Gotlands norra Häradsrätt 876
19320630 - Bibliotek på hjul 505
19320630 - Död. Gösta. 514
19320630 - Död. Maria Möller. 935
19320630 - Död. Olof Olofsson. 672
19320630 - Exekutivt 882
19320630 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 765
19320630 - Fiskerilån till 14 fiskare på Gotland? 1432
19320630 - Föräldrarna tappade bort gossen. 1174
19320630 - Från hamnen. 476
19320630 - Från sjön. 488
19320630 - Häktad bedragare. 535
19320630 - Landsbygden. Källunge. 636
19320630 - Läroverket i Visby. 551
19320630 - Maria Bergström, Adelsgatan 5. 538
19320630 - N. E. Petterssons Eftr., Adelsgatan 18. 550
19320630 - Ny polisrapport i Kreugeraffären. 676
19320630 - Passagerarelista. 475
19320630 - Prästerligt. 1177
19320630 - Rättegångssaker. 546
19320630 - Slite. 725
19320630 - Smuggling och motbok. 535
19320630 - Temperatur och lufttryck 535
19320630 - Till folkskollärarinna i När 1251
19320630 - Tvisten vid läroverksbygget. 547
19320630 - Visby stad planerar gatuarbeten, 505
19320630 - Visning i Gotlands Fornsal. 448
19320801 - Allmänna valmansförbundet på Gotland 588
19320801 - Anna Dahlström 652
19320801 - Bland resande hit 546
19320801 - En bilkollision 588
19320801 - En del oljemålningar 555
19320801 - Ett drama i Slite. 554
19320801 - Ett kraftigt åskväder 651
19320801 - Från hamnen. 987
19320801 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 614
19320801 - I kronohäktet 540
19320801 - Lotsångaren Stockholm, 514
19320801 - Maria Johanna Vestergren 748
19320801 - På sin 60-årsdag i dag 584
19320801 - Passagerarelista. 607
19320801 - Petter Alfred Vestberg 561
19320801 - Temperatur och lufttryck 623
19320802 - Åttiofem år 592
19320802 - Besvären hos prövningsnärnden. 616
19320802 - Fall av mjältbrand 659
19320802 - Hyllningarna för riksdagsman Gardell i Näs 525
19320802 - Ingen fara med läkarvården vid Fårösund. 685
19320802 - Kärleksdramat i Slite. 649
19320802 - Passagerarelista. 701
19320802 - Sjuttiofem år 492
19320802 - Stor lösöreauktion i Fidenäs. 678
19320802 - Tillstyrkt friköp. 677
19320802 - Tornet "Blacken" på Skeppargatan. 689
19320802 - Tulluppbörden 501
19320802 - Vallstena rum. 741
19320803 - Anna Johansson 487
19320803 - Åttiofem år 507
19320803 - Auktion å växande gröda. 648
19320803 - Borgerlig samverkan vid valen. 466
19320803 - Förlovning 539
19320803 - Fornminnesinventeringen går i rask takt. 559
19320803 - Från hamnen. 540
19320803 - Gravfältet "Domarsätet" avröjt och kartlagt. 622
19320803 - Havsvattnets temperatur 578
19320803 - Jaktförbud. 516
19320803 - Livlig turistsäsong på Gotland. 641
19320803 - Minskat anslag till vården av Visby ruiner? 652
19320803 - På sin 85 årsdag 527
19320803 - Parkeringen å Strandgatan. 492
19320803 - Passagerarelista. 692
19320803 - Prästerligt. 682
19320803 - Snäckgärdsbaden. 506
19320803 - Svenskbyborna 660
19320803 - Tillkännagivande. 638
19320804 - Arbetsförmedlingens rapport 556
19320804 - Barnens dag 530
19320804 - Barnensdagstombolan 516
19320804 - Dansparet Blizzard 551
19320804 - En ringmarkt duva 593
19320804 - Ett större sommarläger 625
19320804 - Från hamnen. 494
19320804 - Landsbygden. DALHEM. 499
19320804 - Landsbygden. HABLINGBO. 621
19320804 - Lanthamnarna. 531
19320804 - Mark för kyrkogårdsutvidgning. 553
19320804 - Motorvagnen vid Gotlands järnväg, 767
19320804 - Passagerarelista. 637
19320804 - Rättegångssaker. 564
19320804 - Sångstund 597
19320804 - Sjuttio år 508
19320804 - Skogsrussen premieras. 641
19320805 - Ångaren Renates undergång. 724
19320805 - Auktion i Bäl. 560
19320805 - Auktioner i Fole 609
19320805 - Barnens dags eabaret 503
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 759
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 912
19320805 - En ringmärkt and 561
19320805 - En ståtlig syn 675
19320805 - Extra billigt 647
19320805 - Från hamnen. 571
19320805 - Gotlands valkretsförening av bondeförbundet 595
19320805 - Grisen på manövertävlingens program 581
19320805 - Inspektion av de allmänna skogarna på Gotland 594
19320805 - Körkortsinnehavarna och läkarundersökningen. 512
19320805 - Litet regn 937
19320805 - Passagerarelista. 602
19320805 - Resultatet av Visbyseglingen 580
19320805 - Tysklands-linien dröjer. 591
19320805 - Väganslagsbehovet på Gotland ringa. 598
19320806 - A. F. Jakobsson 593
19320806 - Apropos turister 586
19320806 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 569
19320806 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 601
19320806 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 635
19320806 - Friköp av prästgärdsområde. 563
19320806 - Herman Beckman 679
19320806 - Högre statspension. 578
19320806 - Kassalåda upphittad. 531
19320806 - Klintehamns högre folkskola 594
19320806 - Konung Carl Johans fond i Visby. 583
19320806 - Landsbygden. AKEBÄCK. 692
19320806 - Landsbygden. FARDHEM. 865
19320806 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 686
19320806 - Landsbygden. WALLSTENA. 622
19320806 - Nykterhetsnämdens berättelse. 685
19320806 - På sin sextioårsdag i dag 597
19320806 - Passagerarelista. 657
19320806 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 510
19320808 - Ångaren Renates undergång. 621
19320808 - En simmarbragd på Gotlandskusten. 436
19320808 - En vävkurs 626
19320808 - Ett ganska krattigt oväder 615
19320808 - Flygtrafik Stockholm-Visby nästa år? 613
19320808 - Gotlands blåbandsförbunds sommarting 626
19320808 - Gotlands läkarehistoria. 782
19320808 - Högerns kandidatlistor 545
19320808 - Kullenbergstorp på Gotlandsbesök. 970
19320808 - Massakonflikten och de gotländska kalkbrotten. 625
19320808 - Om Göteborgspokalen 563
19320808 - Passagerarelista. 694
19320808 - Sigrid 590
19320808 - Till vikarierande småskollärarinna 664
19320808 - Tionde nordiska söndagsskolkonferensen, 672
19320808 - Ungdomslogernas sommar läger 623
19320808 - Vackra prov på körskicklighet 616
19320809 - Antalet sökande 559
19320809 - Arbetslösheten i Othems socken. 544
19320809 - Åter oväder över ön. 592
19320809 - Auktion å gröda och rotfrukter. 746
19320809 - Besök hos skogsrussen. 633
19320809 - Bilmissödet på Hejdebyväg 577
19320809 - Biträde på vägingenjörsexpeditionen. 604
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 665
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 561
19320809 - Emma Gustava Johansson 699
19320809 - Genom exekutiv auktion, 547
19320809 - Godkända broritningar. 654
19320809 - Gott år för Gotlandshonungen i år. 653
19320809 - Inlösen av fornfynd. 583
19320809 - Karl Hallberg 638
19320809 - Lotterimedel till kulturhistoriska museet i Bunge. 591
19320809 - Om Vallstena rum 563
19320809 - Passagerarelista. 559
19320809 - Prickningsintermezzo. 591
19320809 - Sexttio år 697
19320809 - Syneförrättning. 537
19320809 - Till gravens ro 641
19320809 - Tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik 650
19320810 - 30-årsjubileum 805
19320810 - Arbetslösheten. 558
19320810 - Charles William May 639
19320810 - De unga Visbyofficerarna och sprittilldelningen. 608
19320810 - Den blockerade ärtbilen spökar. 580
19320810 - Elisabet Ekström 607
19320810 - En äventyrlig seglats från Nynäs. 686
19320810 - En tysk ånglustyacht, 614
19320810 - Från hamnen. 517
19320810 - Genom exekutiv auktion, 586
19320810 - Hysteriskt intermezzo. 708
19320810 - Ingen vanhävd på Gotland. 603
19320810 - Kommunala mellanskolorna. 691
19320810 - Landsbygden. HABLINGBO. 645
19320810 - Landsbygden. LINDE. 731
19320810 - Lotsångaren Stockholm, 666
19320810 - Passagerarelista. 764
19320810 - Stenkumla hushållningsgille 555
19320810 - Syneförrättning. 559
19320811 - Ångaren Borgholm, 645
19320811 - Arbetslösheten i Träkumla. 519
19320811 - Den äventyrliga seglatsen. 634
19320811 - Dödsfall. 583
19320811 - Ett sällskap amerikanska turister, 516
19320811 - Exekutiv auktion 607
19320811 - Från hamnen. 676
19320811 - Läkarna. 699
19320811 - Landsbygden. EKSTA. 601
19320811 - Landsbygden. FRÖJEL. 580
19320811 - Landsbygden. VAMLINGBO. 589
19320811 - Landstingsskatten 575
19320811 - Öja församling vill sälja donationsfastighet. 557
19320811 - Ordningsvakt vid nöjestillställningar. 604
19320811 - På Vallstena rum 615
19320811 - Passagerarelista. 675
19320811 - Rättegångssaker. 624
19320811 - Svinen skola åter räknas. 679
19320811 - Till löjtnanter 857
19320811 - Till ordinarie småskollararinna 675
19320811 - Vackra motiv från Visby 1130
19320811 - Väghinder. 526
19320813 - Bröllop 632
19320813 - Bulverkets dag. 882
19320813 - En olyckshändelse, 603
19320813 - Frälsningsarmens livräddningsscouter, 558
19320813 - Passagerarelasta. 612
19320813 - Södra häradets vägkassa. 564
19320813 - Stadens brandkår. 561
19320813 - Statsanslag till hemslöjdens befrämjande. 669
19320813 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybor. 748
19320813 - Vattnets temperatur 633
19320813 - Viceroy of India 609
19320815 - En vällyckad hembygdsfest 599
19320815 - Flygfotos av Gotlands fornminnen. 712
19320815 - Generalfältläkaren skall yttra sig om sjukvården. 612
19320815 - Gotlands skytteförbunds 566
19320815 - Greta Garbo till Visby. 620
19320815 - Havsvattnets temperatur 540
19320815 - Idrottsplats i Slite som reservarbete? 659
19320815 - Konserten i afton 603
19320815 - Läroverket. 590
19320815 - Nils 639
19320815 - Passagerarelista. 724
19320815 - Riksförsäkringsanstaltens ortsombud. 636
19320815 - Soldatmissionssällskapets årsmöte 625
19320815 - Våldsverkaren i Slite inför rätta. 1168
19320815 - Valrörelsen. 591
19320817 - Å exekutiv auktion 664
19320817 - Alexander Wallander 887
19320817 - Anders Petter Hederstedt 725
19320817 - Bättre hägnader för skogsruse på Lojstahed. 601
19320817 - Belöningar för dödade sälar. 558
19320817 - Bröllop 687
19320817 - Epedimirapporten 577
19320817 - Fältgudatjänsten i Tingstäde 585
19320817 - Föredrag om silverfynd i Fornsalen. 578
19320817 - Från hamnen. 613
19320817 - Landsbygden. EKSTA. 598
19320817 - Landsstaten. 692
19320817 - Läroverksläkarens årsberättelse. 635
19320817 - Miller, U. S. A. 585
19320817 - Mostjocket - nytt namn för fastighet? 602
19320817 - Passagerarelista. 621
19320817 - Sjuttiofem år 541
19320817 - Stor folkfest. 652
19320817 - Till konfirmandkursen i Västergarn 704
19320817 - Till svenska medborgare 795
19320817 - Till vikarierande lärare 569
19320818 - Bröllop 578
19320818 - Från hamnen. 585
19320818 - Fyraårig flicka överkörd av springpojke. 722
19320818 - Hemse. 771
19320818 - Kyrkoherde Emil Ekman död. 654
19320818 - Lindberghs nya baby. 664
19320818 - Lotsångaren Stockholm, 570
19320818 - Medeljörerna i moderna femkampen på segerpallen. 669
19320818 - Passagerarelista. 661
19320818 - Rättegångssaker. 701
19320819 - Allmän fiskehamn på Ljugarn 582
19320819 - Allmän väg till Gnisvärd. 685
19320819 - Auktion lösöre i Slite. 689
19320819 - Bulverkets dag i Tingstade 973
19320819 - Celebert besök. 808
19320819 - En serie visbyartiklar, 1231
19320819 - Exekutivt 801
19320819 - Från hamnen. 650
19320819 - Genom auktion 612
19320819 - Hagrummet - nytt fastighetsnamn. 621
19320819 - Högre allmänna läroverket. 702
19320819 - Ingen internläkare vid lasarettet. 685
19320819 - Ingen J. O:s åtgärd. 795
19320819 - Johanna Maria Elisabet Ström 727
19320819 - Jordbrukspolitiska föredrag 583
19320819 - Landsbygden. HEJDEBY. 599
19320819 - Lösöreauktion. 685
19320819 - Lustjakterna. 616
19320819 - Medeltida grindstolpar i Burs. 752
19320819 - Om Visby simsällskaps jubileumstävlingar 688
19320819 - Öppen spis i hallen — redan på medeltiden? 1209
19320819 - Passagerarelista. 600
19320819 - Selma Kristina Johansson 654
19320819 - Stor höstfest 673
19320819 - Ved- & virkesauktion i Fleringe. 799
19320820 - Armén. 779
19320820 - För Föreningen Gotlands moderata kvinnor 818
19320820 - Förskingringen vid exekutionsverket. 658
19320820 - Gotlands artillerikår. 791
19320820 - I konfirmandkursen för manlig ungdom, 706
19320820 - Landsbygden. ALVA. 596
19320820 - Medaljörerna i trestegshopp, 652
19320820 - Nykterhetskurs i Visby nästa år? 564
19320820 - På sin 50-årsdag 575
19320820 - Passagerarelista. 745
19320820 - Till den sista vilan 621
19320820 - Villkoren för eldbegängelse. 578
19320822 - Åttio år 604
19320822 - Axel Filip Andersson 618
19320822 - Bio. Regina. en natt i Wien. 673
19320822 - Den 76-årige klockaren hyllad. 594
19320822 - En högtidlig jordfästning 608
19320822 - Extra kyrkostämma 598
19320822 - Fest i Tingstäde. 1261
19320822 - Ford vagnar. 847
19320822 - Föreningen Gotlands kontrollassistenter 622
19320822 - Förslaget till värmeledning i Akebäcks kyrka omarbetas. 577
19320822 - Från hamnen. 608
19320822 - Gotlands travsällskap 654
19320822 - Klintehamn. En svår trafikolycka 731
19320822 - Kungörelse. 799
19320822 - Landsbygden. LJUGARN. 682
19320822 - Olyckshändelse ombord. 624
19320822 - Passagerarelista. 640
19320822 - Skadegörelse i Gotlands Fornsal. 623
19320822 - Slite. Ett politiskt föredrag 658
19320822 - Till den sista vilan 608
19320822 - Vådaskott under jakt. 725
19320824 - Bröllop 616
19320824 - Dr Björnberg stationeras i Härnösand. 721
19320824 - Eldsvåda i kronobageriet. 651
19320824 - En cykelolycka 656
19320824 - Från hamnen. 602
19320824 - Gotland behöver idrottsplatser. 608
19320824 - Gotlands artillerikår. 652
19320824 - Gotlands motorförening 594
19320824 - Hemse. Föredrag 566
19320824 - Husmödrar på Gotland få belöning. 600
19320824 - Lasarettet skall ombyggas. 598
19320824 - Lösöreauktion i Hangvar. 860
19320824 - Lösöreauktion i Lärbro. 657
19320824 - Passagerarelista. 792
19320824 - Slite. 95 år 640
19320824 - Som sjukvikarie i folkskolan 639
19320824 - Till "Niobes" minne. 817
19320824 - Visby Bio, Greta Garbo. 618
19320825 - Att elden var lös på Östra Vi 8149
19320825 - En allvarlig olyckshändelse 673
19320825 - Försvunnen. 813
19320825 - Från hamnen. 583
19320825 - Kamrerarebefattningen vid landstinget 702
19320825 - Klintehamn. Politik. 619
19320825 - Landsbygden. BURGSVIK. 735
19320825 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 676
19320825 - Landsbygden. VALLSTENA. 762
19320825 - Lysning 627
19320825 - Ombyggnaden av lasarettet. 1191
19320825 - Passagerarelista. 625
19320825 - Rättegångssaker. 733
19320825 - Sammantraden med fiskarne på Gotland 608
19320825 - Sökande till barnhemsinspektrisbefattningen. 621
19320825 - Upphöra maltbrand. 675
19320826 - Carlsöresorna upphöra. 646
19320826 - Den flygande familjen. 615
19320826 - Den sista friluftskonserten 629
19320826 - Elektrisk belysning i Hemse kyrka. 683
19320826 - En sommarfest 636
19320826 - Fortsättningsskolorna. 632
19320826 - Från hamnen. 709
19320826 - Friköp av ecklesiastik jord. 883
19320826 - Gotlands turistförening 670
19320826 - Gotlandstrupperna filmas. 739
19320826 - Intet statsbidrag till idrottsplatsen i Slite. 543
19320826 - J. Erik Siltberg. 578
19320826 - Kungörelse om värnpliktstjänstgöring. 826
19320826 - Landshövding Cedercrantz död. 603
19320826 - Passagerarelista. 633
19320826 - Tullen håller ej expeditionslokaler! 630
19320826 - Vid Visby högre allmänna läroverk 1153
19320827 - A. K. kan ej medge tjänstebrevsrätt. 645
19320827 - Alma Lindström 750
19320827 - Avsked 721
19320827 - Bensinskatt från nöjesbåtar till fiskets främjande. 657
19320827 - Fixt anslag för ämbetsverkens expenskostnader? 593
19320827 - Från hamnen. 627
19320827 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 694
19320827 - Greta Garbofilmen Inspiration 537
19320827 - Högre folkskolan i Slite. 665
19320827 - Landsbygden. DALHEM. 575
19320827 - Måste avstå från sergeantsbefordran? 612
19320827 - Mordet vid S:t Hansgatan. 1112
19320827 - Motorcyklist kolliderar med skenande hästar. 673
19320827 - Passagerarelista. 734
19320827 - Stadens folkskolor. 851
19320827 - Till arméns underofficersskola 773
19320827 - Tullverket. 633
19320827 - Vattnets temperatur 470
19320827 - Vid Tekniska skolan, 591
19320827 - Visby stad vädjar åter till A. K. 590
19320827 - Visby stads markbyte inför k. m:t. 762
19320827 - Visby torgpriser. 843
19320830 - Å exekutiv auktion, 630
19320830 - Allmänne åklagarens sista mål. 819
19320830 - Avtalsförhandlingar vid Fårösunds norra gatt. 600
19320830 - Flygaren Kurt Björkvall, 861
19320830 - Från hamnen. 662
19320830 - Gotlands järnhandlareförening 578
19320830 - Gotlands skytteveteraners förening 675
19320830 - Gustaf-Adolfs-festen i Nürnberg 640
19320830 - I England hållas f. n. stora militärmanöver. 590
19320830 - Landsbygden. ANGA. 897
19320830 - Landsbygden. ARDRE. 665
19320830 - Landsbygden. LOKRUME. 953
19320830 - Landsförsamlingen uttalar sig för inkorporering. 511
19320830 - Myntfyndet i Sundre kyrka till historiska museet? 574
19320830 - Päronblom 652
19320830 - Passagerarelistan. 640
19320830 - Postverket. 594
19320830 - Rättegångssaker. 565
19320830 - Sjuttiofem år 624
19320830 - Södra häradets väghållningsskyldige 557
19320830 - Till extraordinarie lärarinna 648
19320830 - Vid norra häradets vägstämma 655
19320830 - Vid Visby högre flickskola 796
19320831 - Amiral Arvid Lindman 538
19320831 - Ändring i flerårsplanen för Gotlands län, 548
19320831 - Bröllop 917
19320831 - Dr Sandahl utnämd. 583
19320831 - En barnrik gotlandsfamilj. 923
19320831 - Första borgenärssammanträdet 561
19320831 - Första borgenärssammanträdet i kyrkoherden Kåre Skredsviks 543
19320831 - Från hamnen. 555
19320831 - Fröken Märtha Isaeus utmärker sig ånyo i tennis. 705
19320831 - Hans Olsson 527
19320831 - Högre allmänna läroverket. 624
19320831 - I stadens folk- och småskolor 1024
19320831 - Kommunalstämman i Hellvi 673
19320831 - Lösöreauktion i Visby. 584
19320831 - Lösöreauktion vid Skällstäde Hangvar. 728
19320831 - Priset för lägenheten iske oskäligt? 1239
19320831 - Sjuttiofem år 627
19320831 - Snäckgärdsbaden 602
19320831 - Södra häradets ordinarie vägstämma 641
19320831 - Statspolisens organisation. 598
19320831 - Till kaptener 582
19320831 - Till ordinarie småskollärarinna 668
19320831 - Våra gotländska lantarbetare 700
19320901 - Biograferna. 774
19320901 - Från hamnen. 460
19320901 - Kungörelse. 420
19320901 - Landsbygden Hejde. 569
19320901 - Landsbygden Hellvi. 665
19320901 - Landsbygden Tofta. 618
19320901 - Läroverken. 365
19320901 - Passagerarelista. 606
19320901 - Prästerligt. 698
19320901 - Rättegångssaker. 835
19320901 - Reservofficersexamen 340
19320901 - Rute Biografen. 469
19320901 - Sjuttio år 665
19320901 - Stella Polaris, 480
19320901 - Temperatur och lufttryck 506
19320901 - Tillkännagivande 383
19320901 - Vid kronohäktet 363
19320901 - Vid Visby högre flickskola 349
19320902 - Amiral Lindmans gotlandsturné. 473
19320902 - Auktion i Hemse. 484
19320902 - Biograferna. 577
19320902 - Död. Carl Isidorius Kahlström. 549
19320902 - Död. John Bäckvall. 599
19320902 - Död. Knut Arvid Larsson. 596
19320902 - Död. Maria Bergman. 377
19320902 - Död. Svante Valfrid Hamberg. 461
19320902 - Dödsfall. 687
19320902 - En vovves tragiska död. 390
19320902 - Fåraveln inspekteras. 638
19320902 - Födde, Död. 366
19320902 - Fornsalen erhåller flöjel som gåva. 448
19320902 - Från hamnen. 373
19320902 - Gräns även för besparingar! 360
19320902 - Landsbygden. Vall. 557
19320902 - Ljugarns veterinärdistrikt. 466
19320902 - Lösöreauktion i Visby. 381
19320902 - Passagerarelista. 499
19320902 - Temperatur och lufttryck 379
19320902 - Torpedförrådet i Fårösund får anstå? 473
19320902 - Turistsäsongen 1932. 317
19320903 - Amiral Arvid Lindman 509
19320903 - Arbetsförmedlingen under augusti månad. 409
19320903 - Arbetslösheten i Othems socken. 480
19320903 - Armén. 322
19320903 - Busskommunikationerna 1932 —juni 1933. 508
19320903 - Dagens postbåt 300
19320903 - Den döde hunden 387
19320903 - Död. Klas Johannes Larsson. 509
19320903 - Död. MARY. 493
19320903 - Epidemirapporten. 561
19320903 - Från hamnen. 398
19320903 - Gotlands artillerikår. 338
19320903 - Gotlands trupper. 320
19320903 - Klintehamn. 626
19320903 - Klintehamns lotsplats. 505
19320903 - Kungörelse. 722
19320903 - Låt bli ejdrarna uid Visbystranden. 425
19320903 - Obehöriga passagerare. 394
19320903 - Passagerarelista. 438
19320903 - Red. Enanders föredrag i Sanda inställt. 497
19320903 - Systembolaget i Visby. 384
19320903 - Temperatur och lufttryck 390
19320903 - Tulluppbörden 353
19320903 - Vaktombyte vid Frälsningsarén. 372
19320903 - Västerhejde Visby järnväg. 578
19320903 - Ved- och virkesauktion i Hellvi. 505
19320903 - Visby stadsbibliotek 374
19320905 - Arbetslösheten på norra Gotland i vinter. 414
19320905 - Avgående landsfiskal. 739
19320905 - Bröt benet vid kollisionen. 1016
19320905 - Död. Karolina Johanna Olsson. 541
19320905 - Död. Maria Löfgren. 526
19320905 - Ett rätt kraftigt oväder 659
19320905 - Fortsatt anslag till Visby arkivdepå. 456
19320905 - Gotlands läns landsting 396
19320905 - Gotländsk hundraåring. 1007
19320905 - Gotlänning disputerar för doktorsgraden. 333
19320905 - Högre allmänna läroverket. 353
19320905 - Idrott och sport. 792
19320905 - Kustflottans övningar. 955
19320905 - Lantmannaskolan i Hemse.he 484
19320905 - Legala notiser. 390
19320905 - Lösöreauktion i Ljugarn. 496
19320905 - Lösöreauktion vid Vägome i Lärbro. 475
19320905 - Lysning 369
19320905 - Minne. CARL OTTO BOYS. 429
19320905 - Passagerarelista. 485
19320905 - Sextio år 327
19320905 - Studentmäss vid A. 7. 464
19320905 - Temperatur och lufttryck 345
19320906 - 1.500 krigare på Visborgs slätt 359
19320906 - Auktion å utsädesvete i Roma. 508
19320906 - Biograferna. 546
19320906 - Den nya stiftsnämden. 880
19320906 - Död. Bertil. 382
19320906 - Dödsolycka på Östra Vi. 662
19320906 - Fornlämning skadad av grustäkt. 529
19320906 - Från amiral Lindmans besök på Gotland. 474
19320906 - Från hamnen. 369
19320906 - Gotlands artillerikår. 326
19320906 - Gotländska lantmännens centralförening 510
19320906 - Grustakten får fortsättas.ha 656
19320906 - Hemse. 507
19320906 - Landsstaten. 356
19320906 - Minskad utsyning av ek på Gotland. 345
19320906 - Passagerarelista. 567
19320906 - Rättegångssaker. 1388
19320906 - Temperatur och lufttryck 368
19320906 - Torsburgs hembygdsföreninglj 949
19320907 - Auktion i Kräklingbo. 635
19320907 - Biträde åt vägingenjören. 384
19320907 - Dagens postbåt 349
19320907 - Död. Alfred Hafdelin. 479
19320907 - Död. Ingvar. 550
19320907 - Död. Sanna. 415
19320907 - Församlingarna. 378
19320907 - Från hamnen. 391
19320907 - Landsbygden. Lärbro. 652
19320907 - Länsstyrelsen. 343
19320907 - Lönetvisten i Fårösunds norra gatt. 462
19320907 - Passagerarelista. 435
19320907 - Pensionsstyrelsens skolfilm 408
19320907 - Sextio år 395
19320907 - Temperatur och lufttryck 386
19320907 - Tuberkulosvården. 294
19320907 - Uti urarvakonkursen 454
19320908 - Död. Edit Anna Karolin. 495
19320908 - Från hamnen. 450
19320908 - Från sjön. 359
19320908 - Fridlyst raukområde. 632
19320908 - Högre allmänna läroverket. 396
19320908 - Landsbygden. Linde. 571
19320908 - Landsbygden. Lokrume. 502
19320908 - Landsfiskalstjänsten 634
19320908 - Landstingsskatten 345
19320908 - Minne. John Bäckvall. 515
19320908 - Örlogsbesök i Kappelshamn. 503
19320908 - På sin hundrade födelsedag 627
19320908 - Passagerarelista. 553
19320908 - Passagerarelista. 359
19320908 - Rättegångssaker. 563
19320908 - REGINA - Spion B 24. 579
19320908 - Statsanslaget till tuberkulossjukhusen. 526
19320908 - Strejk vid arbetena i Fårösunds norra gatt. 501
19320908 - Temperatur och lufttryck 446
19320908 - Till kamrerare 450
19320908 - Visby Bio - M. 539
19320912 - Barlingbo församlings skollån tillstyrkt. 576
19320912 - Biskopsvisitation 774
19320912 - Deltagit. SANNA. 368
19320912 - Död. Elin Maria Josefina Klintström. 518
19320912 - Död. Emil Sigfrid Andersson. 662
19320912 - Död. Erik Axel Eriksson. 365
19320912 - En bilolycka på Stenkumlaväg. 521
19320912 - Femtio år 410
19320912 - Från artillerikåren. 392
19320912 - Från infanterikåren. 357
19320912 - Hastigt dödsfall 424
19320912 - Högre folkskolan i Slite. 464
19320912 - Inga bilmedelsförskott till vägföretag på Gotland? 345
19320912 - J. K. om besvären över Burmeisterska stipendiet. 384
19320912 - Kungörelse. 618
19320912 - Länsstyrelsen. 514
19320912 - Legala notiser. 589
19320912 - Lysning 464
19320912 - På sin 75-årsdag 443
19320912 - Passagerarelista. 531
19320912 - Porträttmålaren Torger Seter 372
19320912 - REGINA - En studentskas bekännelser. 522
19320912 - Temperatur och lufttryck 461
19320912 - Visby Bio - Kärlek och kassabrist. 640
19320913 - Biograferna. 546
19320913 - Död. Hanchen Ekström. 360
19320913 - Död. Ingrid. 374
19320913 - Död. Nils Josef. 593
19320913 - Dödligheten i Visby. 398
19320913 - Folkskolinspektörens reseanslag uppdelas ej. 364
19320913 - Från hamnen. 432
19320913 - Gotlands infanterikår. 367
19320913 - Högre allmänna läroverket. 426
19320913 - Kusinerna få ärva. 467
19320913 - Maltdryckskontrollen. 409
19320913 - Ormbiten under lingonplockning. 668
19320913 - Passagerarelista. 546
19320913 - Temperatur och lufttryck 394
19320914 - Anslag till fiskehamn vid Ljugarn. 510
19320914 - Berättelser till stadsfullmäktige. 379
19320914 - Biograferna. 538
19320914 - Död. Maria Louise Kihlherg. 411
19320914 - Dödsfall. 392
19320914 - Elektricitetsverkets ledningsnät. 330
19320914 - Flyttad pilsnerdricksrättighet. 393
19320914 - Från hamnen. 421
19320914 - Från sjön. 357
19320914 - Genom exekutiv auktion, 561
19320914 - Gotland förenas med Öland till ett revir? 418
19320914 - Hälsovårdsordningen. 398
19320914 - Hästarna rusade in bland militären. 1167
19320914 - Ihjälsparkad av en häst. 1022
19320914 - Infäste 405
19320914 - Kommunala mellanskolorna. 411
19320914 - Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,li 609
19320914 - Landsbygden. Anga. 604
19320914 - Landsbygden. Linde. 500
19320914 - Läroverken. 506
19320914 - Ogillade besvär. 507
19320914 - Passagerarelista. 540
19320914 - Poliskårens lönefråga. 346
19320914 - Rapphönsjakten. 461
19320914 - Skulle vi glömma hr Engberg? 354
19320914 - Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen. 812
19320914 - Stockholms varpkastningsförbunds tävlingar i varpa. 443
19320914 - Stor Lösöreauktion å Klintehamn. 540
19320914 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybo. 482
19320914 - Temperatur och lufttryck 394
19320914 - Visby stads yrkesskolor. 421
19320915 - Biograferna. 525
19320915 - Död. Karl Fredrik Ferdinand Johansson. 479
19320915 - Egendomsaffär. 343
19320915 - Från hamnen. 345
19320915 - Generalfälttygmästaren, 471
19320915 - Gotlands artillerikår. 324
19320915 - Häradsskrivarna. 297
19320915 - Herbert Malmback, 363
19320915 - Höstens militära övningar 318
19320915 - Jaktförbud. 652
19320915 - Jordfästning. 323
19320915 - Månförmörkelsen 319
19320915 - Moderniseringsarbete i bageribyggnaden. 332
19320915 - Ny fastighet. 1257
19320915 - Passagerarelista. 488
19320915 - Rättegångssaker. 859
19320915 - Slite. 449
19320915 - Temperatur och lufttryck 368
19320915 - Tillkännagivande 356
19320915 - Vägfullmäktige ersätta vägstämma? 337
19320915 - Vid kommunalskatteuppbörden 363
19320915 - Visby kallbadhus 338
19320916 - 5,000 kr. till Visby. 442
19320916 - Arméns läkareorganisation. 352
19320916 - Auktion å grisar och virke. 602
19320916 - Auktion vid Westöös i Hall. 690
19320916 - Avgälden höjes icke. 362
19320916 - Biskopen ordförande i stiftsnämnden. 317
19320916 - Biskopsvisitation 509
19320916 - Död. Edvard Alfred Hultgren. 649
19320916 - Fastighets- och lösöreauktion i Hall. 628
19320916 - Födde och Döde. 366
19320916 - Från hamnen. 428
19320916 - Gotlänningar döda i amerika. 719
19320916 - Kemiska stationen i Visby. 434
19320916 - Landsbygden. Hablingbo. 484
19320916 - Landsbygden. Kräklingbo. 717
19320916 - Landshövding Rodhe tjänstledig. 367
19320916 - Lantmannaskolan får högre anslag. 547
19320916 - Lösöreauktion i Väte. 555
19320916 - Lösöreauktion i Visby. 567
19320916 - Passagerarelista. 515
19320916 - Postverket. 377
19320916 - Riksdagsmannavalet 489
19320916 - Systembolaget köper transportbil. 427
19320916 - Temperatur och lufttryck 400
19320916 - Tillkännagivande. 524
19320916 - Väghinder. 756
19320917 - Anslag till lägerkassorna. 430
19320917 - Arméns rekrytering. 299
19320917 - Avsked 408
19320917 - Bageriet vid I. 18 iståndsättes. 424
19320917 - Bröllop 467
19320917 - De "snuskiga" gotlänningarna. 373
19320917 - Död. Axel Kronholm. 533
19320917 - Död. Oscar Svensson. 536
19320917 - Dödsfall. 376
19320917 - En serie offentliga möten 753
19320917 - En stämningsfull sorgehögtid 400
19320917 - Från hamnen. 416
19320917 - Gotlands artillerikår. 447
19320917 - Kullstött av en cyklist 385
19320917 - Kylleys lotsplats. 381
19320917 - Lasarettet. 354
19320917 - Lokala bidrag till kemiska stationerna? 340
19320917 - Nittio år 376
19320917 - Onödigt skärpa justeringsplikten för mått och vikt. 449
19320917 - Passagerarelista. 491
19320917 - Postverket. 340
19320917 - Stödlånen nedprutas med 90 proc.! 388
19320917 - Temperatur och Lufttryck 383
19320917 - Till löjtnant 379
19320917 - Tre kronor 936
19320917 - Visby stads uppkomst. 646
19320919 - Biskopsvisitation 796
19320919 - Död. Ellen Berggren. 352
19320919 - En dödsfärd i Follingbo. 863
19320919 - Epidemirapporten. 578
19320919 - Första borgenärssammanträde 595
19320919 - Från hamnen. 348
19320919 - Gotlands artillerikår. 359
19320919 - Gotlands gymnastikförbund 373
19320919 - Idrott och sport. 866
19320919 - Klintehamns lotsplats. 496
19320919 - Landsbygden. Vänge. 573
19320919 - Lanthamnarna. 537
19320919 - Legala notiser. 398
19320919 - Lösöreauktion i Klinte. 544
19320919 - Lösöreauktion i Visby. 395
19320919 - Lysning 385
19320919 - Norra Lunds myrs dikningsföretag. 697
19320919 - Nya fyrar i fem fiskelägen. 778
19320919 - På sin 90-årsdag 364
19320919 - Passagerarelista. 433
19320919 - Sextio år 375
19320919 - Tack. Elin Klintström. 347
19320919 - Tack. Emil. 354
19320919 - Tack. INGRID. 345
19320919 - Temperatur och lufttryck 509
19320920 - Äpplen och äppelblom på samma träd 578
19320920 - Augustivädret. 398
19320920 - Biograferna. 638
19320920 - Död. Johanna Nilsson. 440
19320920 - Ett skattemål av stor principiell betydelse. 458
19320920 - Genom exekutiv auktion, 721
19320920 - Kungörelse. 407
19320920 - Landsbygden. Eskelhem. 575
19320920 - Lösöreauktion i Väte. 547
19320920 - Övergång till Göteborgs stift avstyrkes, 533
19320920 - På exekutiv auktion 719
19320920 - På sin 60-årsdag i dag 431
19320920 - Passagerarelista. 473
19320920 - REGINA - En timme med dig 417
19320920 - Temperatur och lufttryck 425
19320920 - Undersökning av fornfynd i Hörsne. 511
19320920 - Undersökningen av det skadade fornminnet får anstå? 724
19320921 - Biograferna. 645
19320921 - Blockadmål från Klintehamn. 650
19320921 - Boge församling nekas låna till skolbygget? 548
19320921 - Deltagande. OSCAR SVENSSON. 464
19320921 - Död. Edit Jenny Maria. 390
19320921 - Exekutiv auktion 469
19320921 - Fastighets- och lösöreauktion i Klinte. 572
19320921 - Folkbildningsdagen i Hemse. 538
19320921 - Från hamnen. 400
19320921 - Gotlands artillerikor. 353
19320921 - Handlingarna i ärende 511
19320921 - Högre allmänna läroverket 424
19320921 - Högre pris på lägenheterna. 718
19320921 - Ingen radiofyr vid Stora Karlsö. 557
19320921 - Klintehamns lotsplats. 605
19320921 - Nittiofem år 693
19320921 - Nytt automobilregister. 374
19320921 - Passagerarelista. 483
19320921 - Tack. GUSTAF ERIKSSON. 570
19320921 - Temperatur och lufttryck 461
19320921 - Till den sista vilan 373
19320921 - Tillkännagivande. 828
19320922 - Besvären skola före på kyrkostämma. 358
19320922 - Brobyggnadsentreprenad. 647
19320922 - Deltagande. 345
19320922 - Deltagit. Maria Kihlberg. 441
19320922 - Död. Gustaf Magnusson. 623
19320922 - Död. Johan Adolf Larsson. 607
19320922 - Död. Margareta Kristina Nyström. 548
19320922 - Dr Carlson till sjukvårdsstyrelsen. 337
19320922 - Från hamnen. 464
19320922 - Klintehamn. 624
19320922 - Landsbygden. Hejdeby. 626
19320922 - Övningar med Gotlands trupper 716
19320922 - Passagerarelista. 492
19320922 - Rättegångssaker. 557
19320922 - Tekniska skolan. 520
19320922 - Temperatur och lufttryck 501
19320922 - Tullverket. 601
19320922 - Veterinärerna. 405
19320922 - Vid Fårösunds norra gatt 563
19320924 - 50,000 kr till arbetslöshetens 370
19320924 - Anslag till den andliga vården vid armén. 451
19320924 - Död. Anna Laurentina Gardell. 485
19320924 - Flygbesöket slut. 482
19320924 - Folkhögskolan och Lantmannaskolan i Hemse. 485
19320924 - Från hamnen. 382
19320924 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 579
19320924 - Gotlands fornsal 389
19320924 - Gotlands läkarehistoria, 357
19320924 - Högre flickskolan. 568
19320924 - Klintehamn. 561
19320924 - På sin sextioårsdag 410
19320924 - Passagerarelista. 459
19320924 - Slite. 476
19320924 - Temperatur och lufttryck 406
19320924 - Uppskov för värnpliktiga vid mobilisering. 402
19320927 - Auktion å. lösegendom. 577
19320927 - Auktion i Slite. 573
19320927 - Biograferna. 622
19320927 - Dödsfall. 505
19320927 - En S. L U.-avdelning 610
19320927 - Från hamnen. 396
19320927 - Kungörelse. 568
19320927 - Landsbygden. Hogrän. 591
19320927 - Nya fastigheter i Hablingbo socken. 497
19320927 - Passagerarelista. 553
19320927 - Rättegångssaker. 1983
19320927 - Röstsammanräkningen 361
19320927 - Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på. 763
19320927 - Svensk rundradio på Atlanten. 411
19320927 - Temperatur och lufttryck 387
19320927 - Tillkännagivande 632
19320928 - Passagerarelista. 550
19320929 - Allvarligt skadad 783
19320929 - Passagerarelista. 532
19320929 - Rättegångssaker. 540
19320929 - Skadad under idrottsövning. 611
19320930 - Passagerarelista. 466
19321001 - Passagerarelista. 445
19321003 - Passagerarelista. 539
19321004 - Passagerarelista. 518
19321004 - Rättegångssaker. 1202
19321005 - Passagerarelista. 526
19321007 - Passagerarelista. 532
19321008 - Bil slår volt vid Bingers kvarn. 588
19321008 - Passagerarelista. 469
19321010 - Passagerarelista. 525
19321011 - Passagerarelista. 467
19321012 - Passagerarelista. 449
19321013 - Passagerarelista. 493
19321013 - Rättegångssaker. 1197
19321014 - En kollision vid Snäckgärdsvägen 534
19321014 - Passagerarelista. 534
19321015 - Passagerarelista. 455
19321017 - Passagerarelista. 453
19321018 - Passagerarelista. 457
19321018 - Rättegångssaker. 814
19321019 - Passagerarelista. 520
19321020 - Passagerarelista. 444
19321020 - Rättegångssaker. 536
19321021 - Passagerarelista. 445
19321022 - Passagerarelista. 472
19321024 - Dödad av hagelskott under jakt. 1007
19321024 - Passagerarelista. 485
19321025 - Passagerarelista. 462
19321025 - Rättegångssaker. 1219
19321026 - Passagerarelista. 525
19321026 - Spritsmugglaren inför rätta. 1497
19321027 - Passagerarelista. 529
19321027 - Rättegångssaker. 578
19321028 - Passagerarelista. 508
19321029 - Passagerarelista. 483
19321101 - Burgsvikskuttern alltjämt borta. 1175
19321101 - Passagerarelista. 555
19321101 - Rättegångssaker. 1685
19321102 - Burgsviksynglingarna räddade inatt. 1271
19321102 - Passagerarelista. 557
19321103 - Åter från äventyret. 938
19321103 - Burgsviksäventyret. 1159
19321103 - Passagerarelista. 476
19321103 - Rättegångssaker. 920
19321104 - Dålig början på stadsresan. 515
19321104 - Lyckligt i hamn. 1005
19321104 - Passagerarelista. 469
19321105 - Passagerarelista. 469
19321105 - Rättegångssaker. 737
19321107 - Passagerarelista. 483
19321108 - Passagerarelista. 461
19321109 - Passagerarelista. 458
19321110 - Passagerarelista. 501
19321110 - Provinsialläkare i Slite distrikt 1815-1817. 1017
19321110 - Rättegångssaker. 879
19321110 - Två fiskare drunknade vid Östergarn. 1077
19321111 - Drunkningsolyckan vid Östergarn. 1138
19321111 - Passagerarelista. 538
19321114 - Dödsolycka i Hemse. 990
19321114 - Passagerarelista. 548
19321115 - Passagerarelista. 483
19321116 - Passagerarelista. 476
19321116 - Sålde den obetalda cykeln. 876
19321117 - Burgsvikspojkarna och de ryska örlogsmännen. 1012
19321117 - Passagerarelista. 531
19321117 - Rättegångssaker. 611
19321118 - Halmstack i lågor. 951
19321118 - Passagerarelista. 544
19321118 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn. 900
19321119 - Anna Olofsson 905
19321119 - Eldsvåda i Träkumla. 1210
19321119 - Från hamnen. 627
19321119 - Gustaf Adolf Nilsson 1177
19321119 - Läkemedelsförråd i Roma. 1043
19321119 - Lärares tjänstledighet. 1356
19321119 - Ljugarns lotsplats skall indragas. 757
19321119 - Passagerarelista. 589
19321119 - Rätt till lönetursberäkning. 704
19321119 - Sextio år 1219
19321119 - Skogsauktion i Sproge. 1107
19321119 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 1449
19321119 - Tillkännagivande 814
19321119 - Tre Kronor. Skeppar-Kärlek. 1684
19321121 - Brandalarm från Visborgs slätt. 645
19321121 - Död. Tekla Charlotta Vilhelmina Pettersson. 772
19321121 - Passagerarelista. 558
19321121 - Rättegångssaker. 1641
19321121 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn 856
19321122 - Passagerarelista. 560
19321124 - Passagerarelista. 519
19321124 - Rättegångssaker. 840
19321125 - En lastbil och en motorcykel 568
19321125 - Passagerarelista. 563
19321126 - Passagerarelista. 518
19321126 - Sjuttio år. 668
19321128 - Passagerarelista. 479
19321128 - Tåget körde över kon. 615
19321129 - Passagerarelista. 550
19321129 - Rättegångssaker. 1965
19321202 - 342 anmälda arbetslösa 558
19321202 - Äggnoteringen. 571
19321202 - Ångaren Friesland, 776
19321202 - Barnmorskeexamen 769
19321202 - De arbetslösas tombola 532
19321202 - De prästerliga förrättningarna på Sandön. 1000
19321202 - Det nya sinnessjukhuset. 573
19321202 - Domänstyrelsens statförslag. 540
19321202 - Fingo själva köpa igen båten med 500 kr. 851
19321202 - Från hamnen. 536
19321202 - Gotlands motorförenings orienteringstävlan 538
19321202 - Gotlänningarna i Uppsala. 506
19321202 - Häradshövdingen får bo i Visby. 654
19321202 - Hr Myréns förslag 509
19321202 - I fråga om taxeringsordförandena 1178
19321202 - Invändiga arbeten i Gothems kyrka. 949
19321202 - Krigsdomstolarnas upphörande. 597
19321202 - Kyrkoherdetjänsten 846
19321202 - Lärares taxeringsförordnande. 1064
19321202 - På sin 60-årsdag 553
19321202 - S. F:s hjälpaktion för Norrlandsbarnen. 580
19321202 - Sextioåtta år i fiskebåt. 1064
19321202 - Skolstaten i Alskog 792
19321202 - Stadsmissionenens syförening 559
19321202 - Statlig stadsläkare? 622
19321202 - Stödlån åt reservstatsfurirerna. 495
19321202 - Taxeringen och fastighetsbelåningen. 501
19321202 - Taxeringsnämderna. 590
19321202 - Temeratur och lufttryck 602
19321202 - Till fjärdingsman 736
19321202 - Till justerare 606
19321202 - Till nya kronoombud 1821
19321202 - Visby stadsbibliotek 585
19321203 - Passagerarelista. 518
19321203 - Temeratur och lufttryck 521
19321205 - Kronprinsen och kronprinsessan. 537
19321205 - Passagerarelista. 555
19321205 - Pojken blev råttbiten under sömnen. 595
19321206 - Inbrottstjuvar i farten. 594
19321206 - Passagerarelista. 552
19321206 - Rättegångssaker. 1027
19321207 - Kung Gustaf - en demokrat på tronen. 610
19321207 - Passagerarelista. 509
19321208 - Passagerarelista. 554
19321208 - Rättegångssaker. 619
19321209 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands ångbåtar. 537
19321209 - Beredskapsarbeten å fornminnen. 604
19321209 - Passagerarelista. 539
19321209 - Temperatur och lufttryck 634
19321210 - Parafingrytan kokade över 830
19321210 - Passagerarelista. 525
19321212 - Femårig flicka bränd till döds. 822
19321212 - Passagerarelista. 584
19321213 - Passagerarelista. 540
19321213 - Rättegångssaker. 578
19321214 - Passagerarelista. 566
19321215 - Passagerarelista. 556
19321215 - Rättegångssaker. 668
19321215 - Tobaksmonopolets Julnyheter. 563
19321216 - Passagerarelista. 600
19321216 - Rättegångssaker. 640
19321217 - Passagerarelista. 564
19321219 - Nobelfesten. 562
19321219 - Passagerarelista. 593
19321219 - Strandning vid Salvorev. 1182
19321220 - Passagerarelista. 600
19321220 - Rättegångssaker. 961
19321220 - Strandningen på Salvorev. 1102
19321221 - Passagerarelista. 668
19321221 - Televisionen går framåt. 592
19321222 - Berusad bilist kör över ung flicka. 628
19321222 - Passagerelista. 597
19321222 - Rättegångssaker. 816
19321224 - Hansa-bio 736
19321224 - Passagerarelista. 648
19321227 - Passagerarelista. 577
19321228 - Passagerarelista. 599
19321229 - Passagerarelista. 582
19321229 - Rättegångssaker. 645
19321230 - Passagerarelista. 627
19321230 - Rättegångssaker. 1200
19321231 - Passagerarelista. 611