19320620 En vildsint kalv.

En vildsint kalv.

Vid 7-tiden i morse inträffade en säregen olyckshändelse vid Gandarve i Vänge. Lantbrukaren Alb. Häglund var i färd med att föra in några kalvar i ladugården, då en av dessa satte sig till våldsamt motstånd, varvid det ej bar sig bättre än att kalven trängde sin husbonde mot en trästapel i närheten med påföljd att Häglund råkade bryta ena lårbenet. Han måste i ambulans forslas till lasarettet för vård.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juni 1932.
N:r 140