farosunds-fargelager.jpg

19321024 - Dödad av hagelskott under jakt.

Dödad av hagelskott under jakt.

I går på middagen anträffades underlöjtnanten C. O. Pettersson. Smiss i Stenkyrka, död i en hage i närheten av sitt hem. Han hängde över ett ståltrådsstängsel- och hade bredvid sig ett hagelgevär, ur vilket ett skott gått av och träffat honom i hjärttrakten. Döden hade tydligen varit ögonblicklig.
Den omkomne hade på lördagsförmiddagen tagit sitt jaktgevär och begivit sig ut för att jaga. Då han icke återkom på kvällen, sökte man efter honom, men efterspaningarna måste avbrytas på grund av mörkret. I går anställdes skallgång, men först efter flera timmar anträffades den omkomnes döda kropp helt nära hemmet. Hur händelsen tillgått är givetvis svårt att med bestämdhet avgöra.
Den bortgångne var född i Stenkyrka den 18 jan. 1864 och sålunda vid sin död 68 år gammal. Han tog i unga år anställning vid Gotlands infanteriregemente, där han avancerade till fanjunkare, varjämte han vid avskedstagandet befordrades till underlöjtnant. Efter sitt avsked har han själv brukat sin gård vid Smiss i Stenkyrka och därunder flitigt deltagit i det kommunala livet. Han har nu under en lång följd av år varit kommunalnämdens ordförande och för valtat kommunens kassor och har likaså varit kassör i lantmännens lokalförening. Vidare har han varit ledamot i styrelserna för norra häradets brandstodsförening samt i Norra Gotlands mejeriförening.
Vid sin bortgång sörjes den avlidne närmast av åldrig maka.Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 oktober 1932