19321103 - Åter från äventyret.

Åter från äventyret.

Svante Jakobsson 

Svante Jakobsson,

ägare av och navigatör på Burgsvikskuttern, som under de senaste dygnen drivit redlös på Östersjön, men till slut, när hoppet nästan alldeles uppgivits, lyckligen bärgades med sina sexton man.Gotlands Allehanda
Torsdagen 3 november 1932