19321110 - Två fiskare drunknade vid Östergarn.

Två fiskare drunknade vid Östergarn.

En sorglig händelse inträffade i morse vid stranden i Östergarn, i det att tvänne unga fiskare Gösta Sjölin, Falhammars i Östergarn, och Ernst Johansson, Mattsarve i Gammelgarn, då omkommo genom drunkning.
De båda männen, vilka icke eljest mera regelbundet drivit fiske, hade under natten haft en del strömmingsgarn och torskanglar utsatta och hade på morgonen med en mindre båt varit ute och tagit in desamma. De skulle gå i land vid Skälviks lilla fiskläge, men då de roende närmade sig stranden och båten befann sig på endast något 100 m:s avstånd från denna, kantrade densamma. Det gick nämligen ganska grov sjö omkring det här befintliga revet, och antagligen hade någon brottsjö slagit in i båten. Ett äldre par, som bor i närheten, hörde nödropen och uppmärksammade deras nödställda belägenhet, men kunde ingenting göra för att skaffa hjälp. Båda omkommo sålunda i vågorna. Liket efter den omkomme Sjölin har på förmiddagen flutit upp på stranden, medan däremot liket efter Johansson hittills icke anträffats.
Den omkomne Sjölin var stockholmsbarn och född i Kungsholms församling 1904. Han har uppfostrats på Gotland samt sörjes av fosterfader och fostersyster. Johansson, som var född 1906, sörjes närmast av fader och syster.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 10 november 1932