19321114 - Dödsolycka i Hemse.

Dödsolycka i Hemse.
27-årige chaufför ihjälosad.

Natten till i söndags timade i Hemse en sorglig händelse, varvid 27-årige chauffören Helge Lorenzon fick släppa livet till.
Några ungdomar hade på lördagen av Lorenzon beställt en bilskjuts för hemfärd från en festlighet på folkhögskolan, varvid man kommit överens om, att ungdomarna själva skulle gå till kiosken vid Storgatan mitt emot Jonssons konditori, vilken kiosk Lorenzon använde till bilstation. Då ungdomarna vid 1-tiden på natten anlände till kiosken, påträffades Lorenzon liggande på en soffa därstädes till synes livlös, och en stark os förnams i rummet. Såväl doktor Sasse som landsfiskal Hallin underrättades omedelbart, och man försökte medelst konstgjord andning få liv i Lorenzon. Man höll på därmed till närmare kl. 4 på morgonen, men allt var förgäves, och dr Sasse kunde endast konstatera, att livet flytt och att döden förorsakats av förgiftning genom fotogengaser.
Lorenzon hade i väntan på ungdomarna lagt sig på soffan för att sova. Under tiden brann en fotogenlampa, vilken på samma gång tjänstgjorde som kamin, och på grund av ringa tillgång på syre, eftersom det lilla kioskrummet icke hade någon ventilation, hade av allt att döma en del gaser trängt ut i rummet och orsakat förgiftningen.
Den så sorgligt omkomne hade endast haft bilstationen i ett par års tid. Han har förut sagt sig ha fått ont i huvudet av lamposet i det lilla kioskrummet men tydligen icke fäst sig något därvid. Det blev emellertid nu orsaken till hans mänskligt att döma för tidiga död.
Lorenzon, som var från Fride i Lojsta, beskrives som en duktig och skötsam chaufför, mycket omtyckt i samhället, där nu givetvis stark förstämning råder.
Som närmast sörjande efterlämnar den bortgångne föräldrar och nio syskon.Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 november 1932