19321202 - Till nya kronoombud

Till nya kronoombud

ha förordnats: i Stenkyrka och Tingstäde folkskollärare O. Bolin (efter löjtn. C. O. Pettersson), i Östergarn och Gammelgarn folkskoll. A. D. Gardell (efter lotsförman N. E. Garnström), i Vall, Hogrän och Atlingbo nämdeman K. V. Palmqvist (efter folkskoll. D. Hallgren), i Havdhems pastorat landstingsman Aug. Jacobsson (efter serg. H. Levander), i Öja pastorat stationsinspektör Sven Stengård (efter folkskoll. D. Gadd) och i Vamlingbo pastorat lantbr. O. Wessman, Fidenäs (efter handl. C. A. Wessman).Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932