19320623 - Död. Hilma Jakobsson.

Att vår älskade maka och moder Hilma Jakobsson, född Norrby, stilla avled idag i en ålder av 37 år, djupt sörjd och saknad av oss, far, svärmor, syskon, släkt och många vänner, har jag den smärtsamma plikten att tillkännagiva.
Mangårds, Levide den 22 juni 1932.
Elon Jakobsson.
Martin.
Hellfrid.

Ps. 598.

Jordfästningen äger rum onsdagen den 29 juni kl. 3 e. m.

 Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143