19320623 - Visby segelsällskaps kappsegling i Fårösund

Visby segelsällskaps kappsegling i Fårösund

om lördag har samlat icke mindre än 22 båtar från Visby, Slite och Fårösund. Bland båtarna finner man en hel del nya, om vilka man ännu inte vet någonting mer än de data som lämnats till båtregistret. Visbybåten Evoe och Wynny från Rute ha visat sig som snabba båtar oral de få lagom vina, och flera av de andra anmälda båtarna äro också av det slaget, att de skola ha just sin speciella vind för att göra sig. Blir det korsdrag i Fårösund torde man få se på segling av de stora kostrarna, sam då få tillfälle att visa sig på styva linan, medan givetvis i laber bris lättvindarna få övertaget. Men segungarna bero ju icke enbart på vind och sjö utan även på rorsmännen, och man får hoppas, att »kalabaliken» under förra Fårösundsseglingen den här gången undvikas. Programmet upptager samling kl. 11 f. m. och start kl. 12, varefter man beräknar ha seglingarna avslutade så att det kan bli prisutdelning på aftonen i samband med supe å det Varnerska pensionatet. En hel del vackra pris ha skänkts av intresserade för retag och enskilda personer, såväl i Visby och Slite som också i Fårösund och angränsande orter. En del av seglarna torde företaga utfärdat till Fårösund redan i dag eller under morgondagen, då segalsällskapet har avsett midsommaren sam tid för seglarträff i Fårösund. Blir bara vädret vackert torde man kunna hoppas på en lika trevlig seglardag på lördag som sist.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143