19320623 - Förlovning

Förlovning

har tillkännagivits mellan handlanden John Jakobsson, Stenkyrka och fröken Ingeborg Enström, dotter till lantbrukaren A. Enström, Gotlands Karby, och hans maka, född Wendt.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143