19320623 - Landsbygden. Burgsvik.

Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 18 juni.
Burgsviks idrottsförening hade i söndags anordnat stafettlöpning för skolungdom, å idrottsplatsen i Burgsvik. Tävlingarna gällde ett av grosshandlare Hugo Hansen skänkt vandringspris, om vilket nu tävlades för andra gången.
Tävlingarna gynnades av vackert väder, varför en stor skara åskådare samlat sig vid idrottsplatsen. Efter att Burgsrviks Idrottsförenings ordf. hr Viktor Hansen hälsat såväl de tävlande som åskådarna välkomna började tävlingarna. Till dessa voro 7 st. 8-mannalag anmälda, nämligen 2 lag från Burgsviks folkskola, 2 lag från Hamra folkskola, 1 lag från Öja kyrkskola, 1 lag från Näs folkskola och 1 lag från Grötlingbo folkskola. Att tävlingarna omfattades med stort intresse var tydligt. Det 14 spänning i luften. — Starten gick och det redan i fjol uppmärksammade Hamra-laget tog genast ledningen, som det sedan behöll tävlingen igenom och lade därmed beslag på vandringspriset.
Efter tävlingarna förrättades prisutdelning. Resultatet av tävlingarna blev: 1 pris Hamra folkskolas 1:sta lag, som erhöll grosshandlare Hugo Hansens vandringspris samt lärarnas hederspris och ert stafettnål i silver till varje medlem i laget; 2 pris Burgsviks folkskolas 1:sta lag mejerist O. Österbergs, hederspris; 3 pris Grötlingbo folkskolas lag handlare C. A. Wessmans hederspris; 4 pris Burgsviks folk- skolas 2:a lag handlare E. Wessmans hederspris; 5 pris Näs folkskolas lag Hoffman och Stenströms hederspris; 8 pris Öja kyrkskolas lag lärarnas hederspris; 7 pris Hamra folkskolas g:a lag handlare M. Linds hederspris.
Sedan folkskollärare Gislestam, Hamra, framfört de tävlandes tack, avslutades denna trevliga idrottsdag.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143