19320625 - Död. Maria Amalia Jakobina Bolin.

Att vår älskade syster Maria Amalia Jakobina Bolin, f. Dahlgren, stilla och fridfullt avled i Visby midsommardagen i sitt 73 levnadsår, innerligt sörjd och saknad samt i ljust och tacksamt minne bevarad av oss alla, som stått henne nära, samt övriga släktingar och vänner, är det vår smärtsamma plikt
tillkännagiva.
Dalhem och Räkarve den 25 juni 1932.
Vandla och Oskar,
Hanna.
Olof, Bengt-Olof.

Tack för allt vad Du varit för oss.

Var tröst, min ande, hoppas, bed försaka! Dig vännen vinkar: du skall se och smaka, Hur ljuv han är, och sjunka I hans armar, Som sig förbarmar.
Snart till den strand, där böljor sig ej häva, Lik arkens trötta duva skall du sväva; Till herdens famn lik trötta lammet ila Och där få vila.

Maria Amalia Jakobina BolinGotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144