19320625 - Auktion vid Moos i Stenkyrka.

Auktion vid Moos i Stenkyrka.

Genom offentlig auktion, som förrättas torsdagen den 30 innevarande juni kl. 3 e. m., utbjuides för försäljning. lantbrukaren Henry Jakobsson konkursbo tillhöriga 9/32 mantal Moos och 1195/10000-delar av Stenkyrka utgård n:r 1.
Skulle antagligt anbud icke erhållas försäljes skörden på rot med betalningsanstånd till den 1 oktober eller vid anfordran.
Visby den 25 juni 1932.
Thure Holmqvist.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144