19320625 - Campingplatser på Gotland.

Campingplatser på Gotland.

För dem, som reflektera på camping vid våra gotländska stränder, kan meddelas följande förteckning på campingplatser:

Visby, strax norr om staden, anordnad av Visby stad efter anvisning av Sv. Turistföreningen och Gotlands turistförening.

Fideviken: Udden 300 m. SV Fidenäs jvgstn. Barr- och lövskog, långgrund badstrand, bilväg. Hänvändelse till handlanden J. N. Johansson, Fidenäs. Avgift 50 öre pr. tält och natt.

Fårö, Ulla hau:
1. Simunds gård vid Sudersandsviken. Badstrand, eldning förbjuden. Hänvändelse till markägaren, hr Oskar Larsson.
2 Sudergårda. Platsen belägen mellan landsvägen och Ulla hau. Nära turistrestaurangen. Hänvändelse till markägaren, hr Wilh. Karlström. Avgift 50 öre pr. tält och natt.

Gnisvärds fiskläge: Strandskogen omedelbart S. det pittoreska fiskläget, Badstrand, bilväg. Hänvändelse till markägren, hr Hjalmar Westberg, Kroks, Gnisvärd. Avgift 50 öre.

Katthammarsvik: Engemansviken nära samhället. Hänvändelse till markägaren, hr P. Persson, Engenans, tel Katthammarsvik 4. Avgift  50 öre.

Klintehamn: Klinteberget tillhör Klinte kommun, 2 km. Ö Klintehamns jvgstn. Vid berget finnes en stuga, som kan få disponeras av turister.

Eksta: Djupviks fiskläge. Hänvändelse: Lantbrukare Fredrik Pettersson, Hejstäde, Stjärnarve.

Vamlingbo: Vid stranden omedelbart N ordet Fiskläge och S gårdstecknen Rems och Austre. Tallskog innanför långgrund sandstrand. Bilväg över Vamlingbo. Upplysningar hos handlanden C. A. Wessanan, Vamlingbo. Avgift 50 öre.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144