19320625 - Idrott och Sport.

Idrott och Sport.
Till tävlingarna i gotländsk idrott

å Gutavallen i morgon hava anmält sig följande deltagare i gotländsk femkamp: O. Classon, Ekeby, E. Hellström, K. S. Wickman, konst. Norberg, G. A. Hellström, samtliga i Visby, Gust. Persson, K. G. Gardell, Hilding Gardell, Birger Svensson, Hilding Svensson och Gösta Pettersson, samtliga från Stånga.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144