19320627 - Död. Hans Larsson.

Vår ende, käre son Hans Larsson lämnade oss i dag efter ett kort men svårt lidande i sitt 17 levnadsår; gödd av oss föräldrar, farmor, morföräldrar, övrig släkt och vänner.
Alands i Hogrän den 25 juni 1932.
Elin och Sigurd Larsson.

Sv. ps. 820.

Hans LarssonGotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145